Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prelaziti

KODEKS POSLOVANJA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM ...

smije prelaziti 50 posto imovine fonda. Valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20

INTRAKRANIJSKA ULTRASONOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI PERINATALNOG O[TE ...

Po~etni SEH mo`e tijekom idu}ih dana prelaziti u opse`nije krvarenje, {to treba kontrolirati ultrazvukom. V. Meja{ki-Bo{njak, V. \uranovi}, T. Gojmerac, G. Krakar ...

CROATIAN STUDIES REVIEW Č ASOPIS ZA HRVATSKE STUDIJE

Zaprimljeni radovi ne smiju prelaziti 10,000 riječi, a pregledni članci i recenzije 3,000 riječi. Trebaju biti poslani na sljedeću e-mail adresu:

Opasna roba koju nose putnici ili posada - Uvod

Ukupna neto količina svih proizvoda navedenih u 1.1.2 c), j) i m) ne smije prelaziti 2 kg ili 2 L (npr. četiri limenke raspršivača od 500 ml)

GEOGRAPHICAL AND METEOROLOGICAL DATA 1. GEOGRAFSKI I METEOROLOŠKI ...

mogu prelaziti i 50 m/s, dok jugo tu brzinu dosegne rijetko. Smjer i brzina vjetra mogu biti znatno modificirani lokalnim uvjetima (položaj orografskih

THIRD CONGRESS OF RESPIRATORY SOCIETY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA ...

Dimenzije postera: visina 100 cm, širina 70 cm. Poster ne smije prelaziti navedene di-menzije. Priprema postera: Svi posteri trebaju biti na engleskom jeziku.

PRORA^UN I DIZAJN AUTOMOBILSKIH TURBOPUMPI ZA VODU PRIMJENOM ...

realnih stanja ne}e prelaziti nivo prihvatljive gre{ke. Unato~ pomenutim nastojanjima, uobi~ajena je praksa da se CFD analize strujanja fluida u

DoËekajte se na noge!

prelaziti cestu na pjeöaËkom prijelazu, kao öto je ovaj na slici, ili na raskriûju kad vam zeleno svjetlo daje znak da moûete sigurno prijeÊi.

method)

njezine ukupne duljine, ali ne smije prelaziti 90 mm. Nije opisan način bonificiranja piljenica, ali je naznačeno u kojem se slučaju bonificiranje može izvršiti.

Mathematica i Matematičko Modeliranje

Mathematica, može samostalno prelaziti ponuđeno gradivo. Osnovna ideja ovakvog rada je da se na direktan način, uz pomoć računala, ponove i osvježe,