Sputtr.com | Alternative Search Engine

Presekana

Graščina v Polhovem Gradcu

lisa sivkastorjave mastne ilovice, presekana z SE 054, pod SE 042 045 3/1-3 plast svetlo rjave zemlje, pomešane s peskom, presekana z vkopom SE 054