Sputtr.com | Alternative Search Engine

Presret

Po~ituvani kolegi, vo presret na na[ava 4-ta manifestacija ...

Po~ituvani kolegi, vo presret na na[ava 4-ta manifestacija "ZLATNA BUBA MARA NA POPULARNOST" Vi dostavuvame predlog lista so k

Hit na godinata Site moi sliki - AREA Album Vrati na ...

Po~ituvani kolegi, vo presret na na[ava 4-ta manifestacija "ZLATNA BUBA MARA NA POPULARNOST" Vi dostavuvame predlog lista so k Author: ShOjKa Created Date

VO PRESRET NA

8 Premin, oktomvri 2004 VO PRESRET NA....A nie, ispituvaj}i go krajot na svetiite, da se ugledame na nivniot stav i na nivnoto odnesuvawe. I toa, so ni{to drugo osven so popravawe, smirenie i pokajanie, oti, dodeka edni raboti se golemi i vozvi{eni, i im prili~at samo na golemite, koi{to mo`at ...

Den na patriotizmot, 2007

Izvorot na silata na Amerika e vo duhot na na{iot narod; a pred {est godini Amerikancite im izlegoa vo presret na svoite sogra|ani na koi im treba{e pomo{.

Za nas

Na toj na~in, nie izleguvame vo presret na kompletnoto zadovoluvawe na likovnite potrebi na samiot umetnik. So svoeto aktivno i kreativno u~estvo vo distribucijata i vo proda`bata na dekorativnite ramki, lajsni i slikarski materijali, Kasver-C go osvojuva postoe~kiot makedonski pazar.

Vo celost objavuvam nekolku e-mailovi so Makedonskata firma ...

Ke ve zamolam da ni izlezete vo presret i da im podarime na majkite za nivnite deca mnogu kvalitetna makednoska krema za deca. Ke bidat premnogu zadovolni.

INFORM A TOR

DO VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA PRETSEDATEL G- din NIKOLA GRUEVSKI Po~ituvan G-din Premiere, Pred se, dozvolete ni u{te edna{ da Vi izrazime ogromna blagodarnost za dosega{nata izvonredna sorabotka i iska`anata podgotvenost i `elba da izlezete vo presret na Advokatskata komora na Republika ...

DR DUNJA RIHTMAN-AUGUSTIN (6th September 1926 - 4th November ...

Kako i sekoj vistinski nau~nik i ~ovek, dr Duwa Rihtman Augu{tin vedna{ ja prifati sorabotkata za {to zboruva relativno golemiot broj poraki isprateni po elektronska po{ta koi se odlikuvaat so iskrenost, ednostavnost {to e odlika na vistinskite li~nosti, kako i spremnost bezuslovno da izleze vo presret ...

Strategija za Romite vo Republika Makedonija

Osnova za niv bi bile slednite globalni celi: • da se namali siroma{tijata {to e esencijalna pretpostavka za obezbeduvawe na humani uslovi na `ivot; • da se izleze vo presret na potrebite za postignuvawe odr`liv ekonomski i socijalen razvoj kako i za{tita na `ivotnata sredina; • integralen i ...

Evropskata unija i Zapaden Balkan

Unijata razvi jasna seopfatna strategija, kombinirana so prag-mati~na i dobro naso~ena pomo{ so cel da im se izleze presret na pri-oritetnite potrebi.