Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prethodno

Enterprises, VII International Symposium - Tourism in the ...

... p.p. 49-60, prethodno priopćenje, ISSN: 1330-7533 12. Bašan, L., Dlačić, J.: Impact of business environment factors on tourist enterprises , 28th international conference on organizational science development ...

PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA ...

PRETHODNO PRIOPĆENJE / PRELIMINARY COMMUNICATION NAUTIČKI TURIZAM "Naše more" 55(5-6)/2008. ISSN 0469-6255 (249-261) 249 PRIMJENA AHP METODE ZA IZBOR LOKACIJE LUKE NAUTIČKOG TURIZMA NA PRIMJERU SJEVERNOG JADRANA AHP Method Applied in Selecting a Location for a Nautical Tourism Port (Case ...

JEDAN PRISTUP PRORAČUNU ELASTIČNOG TEMELJENJA BRODSKIH ...

PRETHODNO PRIOPĆENJE / PRELIMINARY COMMUNICATION BRODSKO STROJARSTVO 127 "Naše more" 55(3-4)/2008. ISSN 0469-6255 (127-126) JEDAN PRISTUP PRORAČUNU ELASTIČNOG TEMELJENJA BRODSKIH STROJEVA An Approach to Calculation of Marine Machinery Flexible Seating prof. dr. sc. Nenad Vulić, dipl. ing ...

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA: KORENI I INICIJATORI

Uticaj globalne ekonomske krize na ulogu klju˛nih stejkholdera u savremenim korporativnim preduze¸ima 60 ŠKOLA BIZNISA Prethodno saopštenje Škola biznisa Broj 4/2010 UDC 347.72.031:338 ...

Lazanje

U prethodno zagrejanoj pećnici pecite 30 minuta. Vreme pripreme: 1 sat, 30 minuta Posno jelo: ne Predlog: služiti uz crno vino. Lasagne Ingredients: • bacon – 100g

HRVATSKI SABOR

Ugovor *e se dodijeliti tek pošto se dobije prethodno odobrenje. Odredbe stavka 3 Dodatka 1 Smjernicama za konzultante tako*er se primjenjuju i na te ugovore. 3.

COLOURS

Linija PRIMA izrađena od čeličnog lima debljine 0.8-1.5 mm. Unutrašnji non-stick premaz nanešen je na prethodno emajliranu površinu.

2. (8.) savjetovanje Umag, 16. – 19. svibnja 2010. HRVATSKI ...

manjih od 30 kW nositelj projekta predaje zahtjev samo za energetsko odobrenje (nije mu potrebno prethodno odobrenje). Dokumentacija koju treba dostaviti je slijedeća: a) ...

NASTAVNI PROGRAM • PROGRAM OF SUBJECT

Proizvodnja pare, tople vode ili prethodno grijanje sirovina. Klimatizacija: hladnjaci, instrumentacija, zahtijevano opterećenje Modifikacije sistema: ...

DIFFERENTIAL EQUATION OF A LOXODROME ON THE SPHEROID

... DIFFERENTIAL EQUATION OF A LOXODROME ON THE SPHEROID Diferencijalna jednad ba loksodrome na sferoidu UDK 656.61:528 Prethodno priopćenje Preliminary communication Summary A deeper insight into the principles of navigation leads to the understanding of spheroid models, ...