Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pridelovanja

OSTANKI DITIOKARBAMATOV V GOMOLJIH KROMPIRJA

Ob poznavanju tehnike pridelave krompirja ter načina in hitrosti razgradnje ditiokarbamatov v okolju menimo, da so trije glavni vzroki za pojavljanje ostankov prepogosta raba fungicidov na bazi ditiokarbamatov v kombinaciji s pomanjkljivo tehniko pridelovanja in neugodnimi vremenskimi razmerami ...

Influence of microbial culture in combination with ...

IZVLEČEK VPLIV MIKROBNE KULTURE IN MIKROHRANIL NA IZBOLJŠANJE PRIDELOVANJA ZEMELJSKIH OREŠKOV NA ALUVIJALNIH TLEH V INDIJI Poljski poskus je bil izveden, da bi raziskali vpliv kobalta, Rhizobium -a in fosfornih bakterij na rast, pridelek in privzem hranil zemeljskih oreškov, pridelanih na ...

UNIVERZA V LJUBLJANI

območja pridelovanja, ki zdaj vključ. uje zgornji del Doura. (http://www.ivp.pt/uk/historia) 2.1 Proces predelave porta . Grozdje, katerega je ve kot 40 vrst, se trga septembra, ta trgatev je znana kot »č vindema«.

OCENA MOŽNOSTI PRIDELOVANJA KAKIJA ( Diospyros kaki L.) V ...

Jana Gorjanc OCENA MOŽNOSTI PRIDELOVANJA KAKIJA ( Diospyros kaki L.) V SLOVENSKEM PRIMORJU DIPLOMSKO DELO Visokošolski strokovni študij FEASIBILITY STUDY ON PERSIMMON ( Diospyros kaki L.) PRODUCTION IN THE REGION OF SLOVENIAN PRIMORJE GRADUATION THESIS Higher professional studies UNIVERZA V ...

MO NOST PRIDELOVANJA OREHOV IN LEŠNIKOV NA GORENJSKEM

univerza v ljubljani biotehniŠka fakulteta oddelek za agronomijo petra frelih ljubljana, 2007 mo nost pridelovanja orehov in leŠnikov na gorenjskem diplomsko delo visokošolski strokovni študij the possibility of walnut and hazelnut production in ...

Želim, da vam bo brošura v pomoč na vaši poti k uspešni ...

Tehnologije pridelovanja Pridelovanje zelišč je, glede na izbrano tehnologijo pridelovanja, kombi-nacija vrtnarstva in pridelovanja poljščin.

IZKUŠ NJE*Z*VEČPARAMETRSKIMI* ODLOČITVENIMI*MODELI*PRI ...

*Ka kšni*so*ekonomski*in*ekološki* vplivi*uporabe*GSO?*Ali*in*pod*kakšnimi*pogoji*je*m ožno*sožitje*med*dosedanjimi*in* novimi*načini*pridelovanja?*Kako*zagotoviti*sledljivost*GSO?*S*kakšnimi*metodami* analizirati*prisotnost*GSO*v*prehrambenih*izdelkih?

Specifikacija*in*poročilo*o*posebnostih* kmetijskega*pridelka*

1* 1*OPIS*PROIZVODA* Predlagano*ime:*PTUJSKI*LÜK* To*je*tradicionalna*ime,*ki*živi*v*teh*krajih*in*to *čebulo*tako*imenujejo*prav*vsi*od*začetkov*(glej* tudi*zgodovinska*dejstva)*pridelovanja*čebule*do*danes.*Na*tem*območju*drugega*imena*od* domačinov*ni*slišati. ** * 1.1*ZGODOVINSKA ...

SEMINARSKA NALOGA KIVI SADEŽ VEČNE MLADOSTI - LUNG NOVA GORICA

5 2 KIVI SADEŢ VEČNE MLADOSTI 2.1 Kivi v svetovnem merilu Ta rastlina je na Kitajskem znana ţe tisočletja, z vidika intenzivnega pridelovanja pa je kivi mlada sadna vrsta.

EKONOMIČNOST VZGOJE MATIČNIH DREVES JABLAN IN BRESKEV V MRE ...

Ključne besede: jablana, breskev, razmno evanje, pridelava cepičev in očes, ekonomičnost pridelovanja, cenovne kalkulacije, mre niki ABSTRACT THE ECONOMICS OF GROWING THE APPLE AND PEACH MOTHER PLANTS (BASIC PROPAGATING STOCK) IN PROTECTED-ENVIRONMENT CONDITIONS (SCREEN-HOUSES) IN SLOVENIA The ...