Sputtr.com | Alternative Search Engine

Priezvisko

Specimen of Slovakia's form of providing proof of sponsorship ...

Rodné priezvisko/ Maiden name/ Geburtsname: Priezvisko/ Surname / Familienname: Trvale bytom/ Permanent residence/ Ansässig in: Bydlisko po príchode do SR/ Place of residence after arrival to Slovak republic/ Wohnadresse nach der Ankunft in die Slowakische Republik:

pani Meno Priezvisko Ulica 99 999 99 Mesto

Page 1/2 Member Company of International Holding AG HDI Versicherung AG Branch of an EU*based foreign company Edelsinnstraße 7*11, 1120 Vienna, Austria Commercial Register at District Court Bratislava I operating in the Slovak Republic through Section: Po, Insert No. : 1575/B HDI Versicherung ...

Year Meno Priezvisko - Bescheinigung EU/EWR / Certificate and ...

Bescheinigung EU/EWR / Certificate and Declaration EU/EEA der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) / Of the Foreign Tax Authority Concerning the Income Tax ...

Úradné overenie pravosti podpisu / Legalization of the ...

Meno a priezvisko / Name and surname: (aj predchádzajúce priezvisko, u ien aj rodné priezvisko) / (also the previous surname, women also maiden name) 3.

Žiadosť o vydanie rodného listu

iadosť o vydanie rodného listu Application for Birth Certificate meno a priezvisko name and surname dátum narodenia date of birth (D/M/Y) miesto narodenia, okres place of birth, county nábo enstvo religion meno a priezvisko otca name and surname of father dátum a miesto narodenia otca ...

APPLICATION FOR ADMISSION TO UNIVERSITY for the academic year ...

... štúdium na VŠ na akademický rok 2011/2012) University (vysoká škola) Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty (fakulta) Faculty of Medicine Branch of study (odbor) General Medicine (všeobecné lekárstvo) Dental Medicine (zubné lekárstvo) Surname (priezvisko) …………………………………………………………………………………….

www.pribinacek.sk

456 $ 7 ( : 456 $ 7 3 ; c # 4d6 $ 7 b # 4d6 $ 7 % e ) 7 4d6 $ 7 * / # 4d6 $ 7 / " 4d6 $

IMUNOSÉROLÓGIA - Žiadanka o laboratórne vyšetrenie

... Pečiatka a podpis lekára: Priezvisko : Rodné číslo / Kód poisťovne-Diagnóza : Prijaté dňa. Odber vzorky:

PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE OBSLUHY MOTOROVÝCH VOZÍKOV V ...

V Priezvisko: Meno: Dátum narodenia: Miesto narodenia: Trvalé bydlisko (ulica, mesto, PSČ): Číslo vodičského preukazu: Skupiny vodičského preukazu:

Predstavenstvo Predstavenstvo OPK Malacky Mená štatutárov ...

Predstavenstvo Predstavenstvo OPK Malacky Mená štatutárov: Miroslav Kopiar , Ing.Ivan Schlosser, Funkcia meno, priezvisko, adresa, tel.č., e-mail Predseda OPK Miroslav Kopiar , Mierová 911 ,Závod PSČ 908 72 0905/604 419 miroslav11@stonline.sk ...