Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prihvatiti

English- Croatian Mari

brodskog dnevnika acceleration / ksel re n/ (noun) ubrzanje accept / ksept/ (verb) prihvatiti accept the offer prihvatiti ponudu acceptable / ksept bl/ (adjective) prihvatljiv , uobi čajen access

Psihologija u demokraciji Čovjekov psihički svijet i ...

i profesionalnog etičkog stava prema čovjeku, životu i svijetu koje bi psiholozi morali prihvatiti. Psychology in Democracy Man's psychological world and his behaviour are parts of an open system that is constantly adapting to

Implantoprotetička terapija u donjoj bezuboj čeljusti ...

Hoće li pacijent prihvatiti protezu ovisi o njegovoj mogućnosti i želji prilagođavanja novim okolnosti-ma. Uspješnost terapije potpunim protezama ovisi o obliku, izgledu i resorpciji alveolnoga grebena, mišićnoj akciji i njihovu utjecaju na mukoznu mem-branu koja je u izravnom odnosu s potpunom ...

8.1 MA TH P

α= 0,05) na razini 5% signifikantnosti mogu će je prihvatiti H 0 . Stoga se može prihvatiti pretpostavka da je uzorak izabran iz populacije s proporcijom

TIMSKI MENAD MENT I NOVI DUH TOLERANCIJE U SVETU RADA

Pre ili kasnije - moraju se prihvatiti. Zato je bolje što pre, kad se već mora - a mora se. Bolje je boriti se za sigurnost u promenama, nego - donkihotski - protiv promena: da ne bismo promašili budućnost, koja je takođe - u promenama.

Kompletna knjiga za Branka1

• Učestvovati u stvaranju nacionalne energetske strategije koja će prihvatiti savremena iskustva iz drugih zemalja u okruženju kao i evropsku energetsku politiku.

jasmina stanojevic • Odjava sa sistema • Povezano ...

Readmisija sopstvenih dr avljana (1) Srbija će prihvatiti, na zahtev države članice, i bez posebnih formalnosti, osim onih koje predviđa ovaj sporazum, bilo koje lice koje ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje na teritoriji države članice molilje ...

/A/

leap at the chance oberučke prihvatiti priliku . learn one's lesson naučiti lekciju,izvući pouku . a quick learner onaj ko brzo uči

Opasna roba koju nose putnici ili posada

Zračni prijevoznik ima pravo ne prihvatiti određene predmete na prijevoz. Dangerous Goods Carried By Passengers or Crew Introduction: Dangerous goods are articles or substances which are capable of posing a risk to health, safety, property or the environment and which are shown in the list of dangerous ...

POZNAJEŠ LI četiri duhovna zakona? Have You Heard of the ...

KRISTA PRIMAMO OSOBNIM POZIVOM [Govori Krist]: »Evo stojim na vratima i kucam, ako tko čuje moj glas i otvori vrata ući ću k njemu« (Otkrivenje 3:20) Prihvatiti Boga znači okrenuti se od sebe k Bogu, pouzdati se da će Krist doći u naš ivot, oprostiti naše grijehe i učiniti nas onakvim kakvima ...