Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prikazi

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi ...

IX, 57 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3026040] Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.71.1 Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote

Bibliographia archaeologica Slovenica selecta

478 Knjižne ocene in prikazi Bibliographia archaeologica Slovenica selecta 1. OBJAVE SLOVENSKIH AVTORJEV V TUJEM TISKU 2004 / PUBLICATIONS BY SLOVENIAN AUTHORS ABROAD 2004 Predkovinske dobe / Stone Age Budja, M.,

G. V. Milovanovic: Lista citiranosti

Prikazi (7): Mathematical Reviews (95m:30009) (N. K. Govil, Auburn University, AL, USA) Zentralblatt für Mathematik (Zbl 0848.26001) (H. M. Srivastava, Victoria, Canada)

Children speak out

- Podgorica : Save the Children u Crnoj Gori, 2007 (Podgorica : AP print). - 169 str. : graf. - prikazi , tabele ; 29 cm Podatak o autorima preuzet iz impresuma.

ČASOPIS O VIKTIMIZACIJI, LJUDSKIM PRAVIMA I RODU Br. 1 ...

ČLANCI OSTALE TEME PRIKAZI SKUPOVA PRIKAZI KNJIGA ČASOPIS O VIKTIMIZACIJI, LJUDSKIM PRAVIMA I RODU Br. 1, godina 12. Mart 2009. Human trafficking and legalized prostitution in the Netherlands Dina Siegel ..... 5 Antropologija seksualne ...

SODR@INA CONTENTS

... PRIKAZ NA SLU^AJ NA DETE SO AUTIZAM 69 A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM 69 prikazi - polemiki - recenzii presentations - arguments ...

komplikacije nakon presađivanja bubrega Complications after ...

Radi ranog otkrivanja reakcije odbacivanja te drugih uzroka oštećenja presatka ispituju se metode imunosnog praćenja koje, pored određivanja protutijela usmjerenih protiv stanica presatka i biljega stanične aktivacije, uključuju prikazi-vanje gena te određivanje bjelančevina i metabolita ...

One Century of the Croatian Geological Survey

KiG 2009, 12 111 Prikazi institucija izdavao časopis Vijesti Geološkog zavo-da u razdoblju 1926-1930. Donošenjem posebnog zakona pot-kraj 1930. godine formiran je Geološki in-stitut Kraljevine Jugoslavije, a uredbom tadašnjeg ministra prosvjete od 16. pros-inca 1931. cjelokupni inventar, arhiva i ...

45. Svetovanje SHD / 45th Meeting of the Serbian Chemisal ...

- X, 150 str. : graf. prikazi. ; 25 cm Radovi na srp. i engl. jeziku. - Tira 150. - Bibliografija uz pojedine radove ISBN 978-86-7132-031-3 1. Српско хемијско друштво (Београд) а) Хемија - Апстракти б) Технологија - Апстракти COBISS.

Bibliotečko Informacioni Centar Bilten prinova knjiga u 2002 ...

BLOHM, Peter Strategische Planung von Kernkompetenzen : möglichkeiten und Grenzen / Peter Blohm. - Wiesbaden : Gabler, 2000. - xviii, 381 str. : graf. prikazi ; 21 cm Bibliografske refernce uz većinu poglavlja ISBN 3-8244-6964-2