Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prilagojen

STROJNIŠKI VESTNIK JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING

prednosti, razıirjenosti in potencialnih možnosti je bil prilagojen tako, da je uporaben tudi za spremenljive temperature. Napetostno-deformacijsko stanje je popisano s Prandtlovimi operatorji.

rotopress 205 d/8,0

Na izbiro sta obliki »classic« oz. »styling«. Rotopress je dosegljiv v velikostih 12-22 m³ in bo prilagojen glede na določeno podvozje.

Prilagojen: dodiplomski, I. stopnja, obvezni predmet 1 ...

(USTAVNO IN MEDNARODNO)PRAVO ČLOVEKOVIH PRAVIC FDŠ Nosilec: prof. dr. Arne Marjan Mavčič Nova vas 23A, 4205 Preddvor Tel.: +386 (0) 4 255 60 10 Faks: +386 (0) 255 60 11 GSM: +386 (0)40 255 399 Email: amavcic@concourts.net Internet: www.concourts.net Datum: december 2009 Prilagojen ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRU BENE VEDE

Največkrat so se lahko odločali le za poklicne šole, ki jih je bilo mo no izbrati v segregiranem modelu izobra evanja, kjer jim je bil pouk prilagojen.

NISSAN NAVARA PICKUP dodatna oprema accessories

» Perfektno prilagojen in oblikovan za C-Channel vezalni sistem » Že zavarjen in preprost za montažo » Pripravljen za uporabo. Pritrjen z vijaki na vozilo, kar zagotavlja in omogoča povečano stabilnost za profesionalno uporabo s težkimi tovori.

Schedule of Events

Glasba bo prisotna na vsakem koraku, program pa prilagojen tematiki večera. Poleg okteta Sotočje bo za vzdušje in zabavo poskrbel še harmonikaš Rajko Černigoj.

Angleško slovenski slovar najpogostejših finanènih pojmov

... of equity of an unlevered firm Stroški lastniškega kapitala nezadol enega podjetja LBO Leveraged buyout Odkup podjetja z zadol itvijo LP Liquidity premium Likvidnostna premija M/B Market to book ratio Razmerje med tr no in knji no vrednostjo podjetja MACRS Modified accelerated cost recovery system Prilagojen ...

SUPERVISED DESCRIPTIVE RULE INDUCTION

(2002) pa sta razvila algoritem SubgroupMiner, ki je prilagojen odkrivanju za konitosti v prostorskih podatkih. Na to podroˇcje spada tudi algoritem RSD

EKONOMIKA PITANJA PRAŠI * EV NA VIŠJO TE O

Na zni evanje stroškov pomembno vpliva upoštevanje potreb praši*ev ter temu prilagojen na*in krmljenja, tako po raz*lenitvi prehranskih obdobij, kakor tudi po vsebnosti snovi v krmi.

Tehnolo{ke zahtevnosti pri izdelavi plinskega

Lonasto telo in obod stekla sta iz jekla oziroma iz posebne zlitine, elektroda iz molibdena, steklo je posebno s terminim raztezkom, ki je prilagojen raztezkom molibdena in obodnega kovinskega obroa.