Sputtr.com | Alternative Search Engine

Priloga

International Student Congress of Medical Sciences

7th - 10th of June, 2011 Abstract submission period: November 2010 until February 18th 2011

Na podlagi sedmega odstavka 15

PRILOGA 10: SEZNAM BOLEZNI - OBVEŠČANJE 12. ČLEN (obvezno prijavljive bolezni brez bivše liste A OIE) ZAP. ŠT. BOLEZEN MEDNARODNO IME OIE KODA 1.

PR06MOP PROJDRAVA POR2 PRIL2

CRP: priprava okoljskih standardov za kemijske snovi v vodnem okolju – poročilo II faze projekta 11/2006/PR06MOP_PROJDRAVA_POR2_PRIL2 ZZV Maribor - Inštitut za varstvo okolja Stran 1 od 125 Summary report for 1,3,5-Trimetylbenzene (Mesitylene) and

Uradni list RS - 81/2007, Uredbeni del

Uradni list Republike Slovenije Št. 81 / 7. 9. 2007 / Stran 11107 PRILOGA 2 OBVEZNO PRIJAVLJIVE BOLEZNI ZAP. ŠT. BOLEZEN MEDNARODNO IME OIE KODA 1. slinavka in parkljevka Foot and mouth disease A010 2.

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za ...

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Faculty of Electrical Engineering and

FEMA 403 -- Appendix C

Jonathan Barnett Ronald R. Biederman R. D. Sisson, Jr. C Limited Metallurgical Examination C. 1 Introduction Two structural steel members with unusual erosion patterns were observed in the WTC debris field.

PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br: 1041

Prilog potvrdi o akreditaciji Annex to the Accreditation Certificate 1041 Datum izdanja priloga / Annex Issued on 2009-06-18 Zamjenjuje prilog od/ Replaces Annex dated: 2009-03-23 HAA-Ob-7/7-2/1 / Izdanje 4 /Issue 4 stranica/ page 6 od/ of9 Materijali/Proizvodi Materials/Products Vrsta ispitivanja/Svojstvo Type ...

PRILOGA 3

Microsoft Word - trojka.doc. PRILOGA 3 SKUPINA VRSTA OPOMBA (ZNANSTVENO IME) (SLOVENSKO IME) (ZNANSTVENO IME) (SLOVENSKO IME) MAMMALIA SESALCI CHIROPTERA NETOPIRJI Phyllostomidae listonosi netopirji Platyrrhinus lineatus (III UY)=302 XENARTHRA REDKOZOBCI Dasypodidae pasavci Cabassous centralis ...

GUIDELINES FOR AUTHORS

Guidelines for authors (Upute autorima priloga) Sport Science, 1(2008) 2:107-108 107 GUIDELINES FOR AUTHORS Aim & Scope Sport Science - International Scientific Journal of Kinesiology is published twice a year containing review and scientific (sometimes ...

PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br.: 2069

PRILOG POTVRDI O AKREDITACIJI br.: 2069 Annex to the Accreditation Certificate No.: Klasa/Ref. No.: 383-02/10-80/002 Urbroj/Id. No.: 569-02/4-11-43 Datum izdanja priloga /Annex Issued on: 2011-12-08 Zamjenjuje prilog/Replaces Annex: Klasa/Ref. No.: 383-02/10-80/002 ...