Sputtr.com | Alternative Search Engine

Primarijusa

Iz istorije medicine UDK:61-05 - POVODOM JEDNOG RADIOLOŠKOG ...

www.medfak.ni.ac.rs/amm 55 Iz istorije medicine UDK:61-05 POVODOM JEDNOG RADIOLOŠKOG NALAZA PRIMARIJUSA DR VESELINA G. KRAJČIĆA

ON THE OCCASION OF A RADIOLOGIC FINDING OF PRIMARIUS DR. VESELIN G ...

POVODOM JEDNOG RADIOLOŠKOG NALAZA PRIMARIJUSA DR VESELINA G. KRAJČIĆA Rade R. Babić Primarijus dr Veselin G. Krajčić prvi je radiolog u Nišu.

B I L T E N

U zvanje « primarijusa « izabran sam 24.11.1988 g. Doktorirao sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu 7.06.1991 g. sa tezom: «Istraživanje uticaja kineziterapije u ...

CENOVNIK ZDRAVSTVENIH USLUGA U DOPUNSKOM RADU

primarijusa( odnosi se i na obavljene konsultacije bez pregleda) 4.000,00 DOR9 Kolposkopski pregled specijaliste ginekologa- nastavnika Medicinskog fakulteta ili primarijusa (

Prof dr sc Marija Bošnjak Paši , spec. neurolog

Godine 2008. sam stekla titulu primarijusa. U ožujku 2009.g. sam izabrana u nastavno zvanje profesora visoke škole u području biomedicine i zdravstva, polje kliničke ...

NN - 2009 - 111 - 17.09.2009

stavnom zvanju ili dva primarijusa ili dva specijalista u radnome odnosu s najmanje deset godina specijalističkoga staža za granu specijalizacije u kojoj se ...

B I L T E N

član Komisije za dodelu zvanja primarijusa.Od 1999 godine ukljucen je u nastavu ,na predmetu Pedijatrija. Naučno-istraživačka delatnost U svom naučno ...

Pravilnik o stalnim sudskim vještacima 88-08

kojom mu je priznato zvanje primarijusa ili koji je u znanstveno-nastavnom zvanju, ne može trajati dulje od 3 mjeseca. Liječnik specijalista sudske medicine s valjanom ...

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA Kantona Sarajevo www.jagomir

ja titulu primarijusa. Sav svoj život i svoje slobodno vrijeme posvećivao je bolesnicima provodeći mno-ge noći uz njih. 24. septembra 1956. godine umire

Z A K O N O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA - II. VRSTE KOMORA ...

13) daje predlog za dobijanje naziva primarijusa, u skladu sa zakonom kojim se ureuje zdravstvena zaštita; 14) prati i pokree inicijativu za preduzimanje zakonom ...