Sputtr.com | Alternative Search Engine

Primerne

HLADIL NICE

HLADILNICE Hladilne in zamrzovalne komore COLD STORES Cold rooms and freezers Hladilnice so toplotno izolirani prostori, opremljeni z napravami za vzdrûevanje primerne temperature in ostalih mikro-klimatskih pogojev.

Acta agriculturae Slovenica, 87 - 2, september 2006 str. 333 ...

Anketiranci so pridevnike, primerne za opis posamezne rastline izbirali različno pogosto; pri nadaljnji obdelavi smo upoštevali samo tiste, ki so bili označeni v več kot

(Microsoft Word - 04 DR11 NOR4 - kon\350ni kon\350ni)

Primerne jadrnice morajo oddati izpolnjeno prijavnico: - preko spleta: www.veter-klub.com ; ali - preko el.pošte: info@veter-klub. com ; ali 4. E LIGIBILITY AND ENTRY 4.1.

MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA PREDRAKASTIH SPREMEMB MATERNIČNEGA VRATU

Ablativne tehnike so primerne za uporabo le pri ektocervikalnih spremembah s povsem vidno transformacijsko cono. Majhne lokalizirane spremembe CIN 1 in 2 lahko zdravimo s krioterapijo ali elektrokoagulacijsko diatermijo.

C. - ELKO ELEKTROKOVINA

velikosti 8 mm.Primerne so za uporabo v gradbeniπtvu za Ërpanje vode iz gradbenih jam,kleti in jaπkov. Uporabljajo se ob naravnih katastrofah za Ërpanje vode

© SURS Gori{nica - code & name of municipality - Population ...

Vse te planinske to~ke so primerne za enodnevne izlete in manj zahtevno planinarjenje po lepi naravi. The municipality is placed in the basin, foothills of Savinja Alps under the

Prikaz, ugotavljanje in zdravljenje nekaterih imunskih krvnih ...

Za prepoznavanje, predvsem pa za potrditev imunskih bolezni, rabimo imunske preiska-ve (Coombsov preskus, dolo~anje membranskih in citoplazemskih antigenov spreto~-nim citometrom), ki so primerne za merjenje posameznih reakcij imunskega odziva.

Izbor primerne tehnologije izgorevanja ali uplinjanja premoga ...

7. KONFERENCA SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV – Velenje 2005 CCICCIIGIGGRGRREREE E Š ŠŠKŠKK K C CC3C33 3 - -- - 5 555 C3 - 27 Izbor primerne tehnologije izgorevanja ali uplinjanja premoga za

Marko Medvešček

Pomembenciljdiabetičnedietejetudi, danormaliziratelesnotežo, četa bistvenoodstopa od primerne. Znižanjetelesnetežeješeposebnopotrebnopri diabetikihzodinsulinaneodvisnooblikobolezni, kerdebelostpovečaodportkiv protidelovanjulastnegainsulina.

EMPIRI Č NO ORODJE ZA IZBIRO PRIMERNE DAV Č NE OSNOVE IZ ...

univerza v ljubljani biotehniŠka fakulteta oddelek za zootehniko jurij pavŠe empiriČno orodje za izbiro primerne davČne osnove iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na