Sputtr.com | Alternative Search Engine

Primljena

Is It a COLD or the FLU

• Blage poteškoće (ukoliko se dese) počnu ubrzo nakon primanja vakcine i traju 1-2 dana: bolovi, crvenilo ili otok u predjelu gdje vakcina primljena, povišna temperatura i/ili bolovi.

Case report U D C: 616.348-006:616.36-008.5-073 doi ...

Žena stara 77 godina, primljena je pod kliničkom slikom ikterusa i recidivantnog holangitisa. Četiri godine pre prijema operisana je zbog adenokarcinoma sigmoidnog

TARIFE ZA DEVIZNE RA Č UNE PRICELIST FOR ACCOUNTS IN FOREIGN ...

Sredstva primljena po osnovu Transfera iz inostranstva oročena na period od minimum 3 meseca / Funds recived by Incoming transfer placed on term deposit for minimum of 3

Informacije o vakcinaciji

Uobičajene nuspojave • razdražljivost, plač, nemir i opće nezadovoljstvo • pospanost i umor • lagana temperatura • bol, crvenilo i oticanje na mjestu gdje je primljena injekcija • privremena manja izbočina na mjestu gdje je primljena injekcija Izuzetno rijetke nuspojave • Prolazna ...

Primary carcinoid of the ovary

Bolesnica, stara 49 godina, primljena je u bolnicu sa simptomima bola u tr-buhu dijarejom i sumnjom na neuroendokrinu neoplazmu. Naime, četiri meseca pre prijema, bolesnici je urađena totalna klasična histerektomija sa obostranom adneksetomijom zbog tumora levog jajnika za koji je patohistološkom ...

Gastric adenomyoma

Prikazali smo boles-nicu, staru 72 godine, koja ja primljena u bolnicu zbog bo-lova u epigastrijumu i dispeptičnih tegoba. Laboratorijske analize bile su u granicama referentnih vrednosti uključujući i tumorske markere.

MYASTHENIA GRAVIS AND PREGNANCY - CASE REPORT MIASTENIJA ...

Primljena je na Neurološku kliniku zbog miastenične krize, a unazad 2,5 mjeseca je u drugom stanju. U terapiju su uključeni antiholinesterazni lijekovi, kortikosteroidi, te intravenski imu-noglobilini koje je bolesnica primala svaki 21 dan u dozi od 30gr dnevno / dva dana, do kraja trudnoće.

DECA PRIMLJENA PO KONKURSU ZA 2011/12. GODINU

predŠkolska ustanova „dr sima miloŠeviĆ" - zemun deca primljena po konkursu za 2011/12. godinu vrtiĆ "milica" rb prezime, ime roditelja, ime datum rodjenja 1.

Pneumococcal associated haemolytic uremic syndrome following ...

Djevoj*ica je primljena u vrlo teškom stanju, ekstremno blijeda, adinami*na, konfuzna, dispnoi*na, dehidrirana u kolapsu periferne cirkulacije.

UGOVOR O STUDIRANJU

Osnovni principi Član 2 Studenti Panevropskog univerziteta u ivaju slobodu govora, organizovanja u studentske i druge asocijacije i slobodu okupljanja što mo e biti ograničeno samo zakonom i što uključuje i pravo studenata da kritički razmatraju, ispituju i testiraju primljena znanja, da nude nove ...