Sputtr.com | Alternative Search Engine

Primljene

VA 2248-LED/VA 2248m-LED LCD*Display

Rukovanje njime podliježe ovim dvima uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada.

RSD – N1/01

obradi u istom danu, a da sve naloge primljene nakon ovog vremena, izvrši narednog radnog dana; To execute within the same day any duly completed payment order of the Client, if submitted by the time

KFFA “PONJAVICA” Banatski Brestovac Srbija/Serbia 7.05 ...

Primljene fotografije / Accepted photos Australija / Australia • Jim Thomson Barking Owl landing on Rodent Bell Bird family Kestrel with lizard

Lečenje hroničnog lumbalnog bola degenerativnog porekla ...

Efekat terapije praćen je neposredno nakon primljene injekcije, petog dana (kratkoročni efekat) i u periodu posle mesec i na-kon tri meseca (dugoročni efekat).

4. VALJEVSKI SALON FOTOGRAFIJE "ŽIVOT 2010"

Plaketa "ĐORĐE BUKILICA" (za najbolji portret) / Plaque "ĐORĐ. E BUKILICA" (for best portrait) Branislav BRKIĆ: Sa bakom 5044 . PRIMLJENE FOTOGRAFIJE / ACCEPTED PHOTOGRAPHS

Gazette of the Republic of Serbia No. 62/2006) and Section 3 ...

IZVRŠAVANJE NALOGA/ TRANSACTING ORDERS Član 9. / Article 9 Banka je neopozivo ovlašćena da prihvata uplate za račun Klijenta i da, shodno istima, odobrava adekvatne iznose na račun Klijenta, kao i da izvršava primljene naloge od strane Klijenta na način i u skladu sa datim instrukcijama, a koje ...

ANTENATALNI TESTOVI I ISHODI TRUDNOĆA S TEŠKIM ZASTOJEM ...

Obuhvaćeno je sveukupno 18 trudnica koje su primljene u Bolnicu zbog teškog zastoja u rastu ploda, IUGR (manje od 5. percentile). Prosječna dob trudnica bila je 28 godina.

Kolor dopler prikaz i merenja intraovarijumske i ...

Metode U ovo prospektivno kliničko ispitivanje bilo je uključeno 205 bolesnica, koje su primljene u kliniku zbog hormon-skog ispitivanja infertiliteta, u periodu od januara 2001. do novembra 2005. godine.

WELLENS' SYNDROME IN A FEMALE PATIENT PRESENTING TO EMERGENCY ...

Characterist ic electrocardiographic pattern indicating a critical stenosis Sažetak WELLENSOV SINDROM U BOLESNICE PRIMLJENE U HITNU SLUŽBU NAKON PRESTANKA BOLOVA U PRSIŠTU UZROKOVANIH TJELESNOM AKTIVNOŠĆU K. Štambuk, N. Pavlović, Š.