Sputtr.com | Alternative Search Engine

Priodas

Priodas Nant Gwrtheyrn

•Gofynnwchiʼrrhienianfonlluniauoʼrplantmewnpriodasau (wediʼugwisgofelmoryniona gweisionbach) iysgogitrafodaethaciʼwharddangos. Gallantfodynffrâmiarddangosfa ynseiliedigarch wedl Priodas Nan t Gwrtheyrn .

Mam

Cs 520 Cs 521 Penblwydd Priodas ©Janet Baxter Cymric Cards Ynyslas Borth SY24 5JZ Tel 01970 871333 Cs 517 Cs 518 Cs 211 Cs 275 Penblwydd Priodas Penblwydd priodas Penblwydd Priodas Penblwydd priodas Penblwydd Priodas Penblwydd Priodas

Date of Marriage Age: Please note that the age given by the ...

Marriage Certificate Help Sheet . Name and Surname: These are the names given by the bride and groom at the time of their marriage. Heading: This tells you where the marriage

A presentation to be proud of

A presentation to be proud of Specially designed for the General Register Office, these beautifully finished certificates are colour printed on high quality paper and

To arrange your wedding at Portmeirion please contact Delyth ...

I drefnu'ch priodas ym mhentre Portmeirion cysylltwch â Delyth Wyre neu Delyth Roberts ar 01766 772333 neu ebostio priodas@pentre.com Rydym yn croesawu priodasau o bob maint naill ai ar gyfer priodas sifil yn un o'n hystafelloedd trwyddedig neu ar gyfer y wledd yn unig ar ôl gwasanaeth mewn capel neu ...

Awgrymiadau geiriad gwahoddiad / Invitation wording ...

Awgrymiadau geiriad gwahoddiad / Invitation wording suggestions. Gwahoddiad Priodas / Wedding Invitation

The Mountain Gate

(Sylwch - bydd angen inni weld copi o'ch tystysgrif priodas/partneriaeth sifil cyn y gallwn gynllunio eich seremoni.) Gwasanaeth Cofrestru Sir Gaerfyrddin Carmarthenshire Registration Service 14

Atgofion

Erbyn hyn, mae’r côr wedi magu ac esgor ar sawl perthynas, priodas, plentyn ac mae wedi creu grŵp tynn o ffrindiau bore oes. Heb os, dyma’r ffactor ‘rydw i fwya’ balch ohono.

Y DOD YNGHYD

Y mae priodas yn cyfoethogi'r gymdeithas ac yn cryfhau'r gymuned. Y mae priodas yn ffordd o fyw a sancteiddiwyd gan Dduw, ac a fendithiwyd gan bresenoldeb Iesu yn y briodas yng Nghana Galilea.

Dathlu'r Gwyliau

Priodas Llongyfarchiadau a phob dymuniad da i Nicola Parry, Allt y Coed, a Iolo Jones, Bow Street, ar eu priodas ar 4 Ionawr.. Cydymdeimlad Mae ffrindiau a chymdogion Dolau yn estyn ein cydymdeimlad dwysaf i Deulu Carreg Afon ar golli Alwen.