Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pripadnost

Rusmir Mesihović biografija

Stranačka pripadnost:SDP Završena škola/fakultet:Medicinski fakultet Zaposlenje:KCU Sarajevo Kretanje u službi i kraća biografija: Osnovnu i srednju školu završio u Sarajevu.

Epidemiološki značaj ljudi i domaćih ivotinja kao ...

Cilj ovog istra ivanja bio je da ispita učestalost nalaza VTEC u intestinalnom traktu ljudi i ivotinja i da se odredi pripadnost izolovanih sojeva serološkim grupama karakterističnim za EHEC.

8th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and ...

Za svako fitocenološko ime na nivou asocijacije (uključujući i ni e kategorije) utvrđena je ekvivalentna pripadnost odgovarajućem tipu staništa.

New 2007 Constitution of Montenegro incorporates a broad ...

General human rights issues do not seem to be within the scope of interest of the Ministry. 11 "Ethnic distance in Montenegro", public opinion poll, CEDEM, 2007. 12 2003 Census, publication "Stanovnistvo - nacionalna ili etnicka pripadnost", MONSTAT, Podgorica, September 2004. 13 Agency for Protection of ...

Novi radiokarbonski datumi rane starčevačke kulture u Hrvatskoj

Stambena i radna zemunica 64/107 du ine 15 m i širine 4-7 m, nije datirana metodom 14 C, ali njezina izgradnja sjeverne, manje prostorije, iznad jednog dijela drvene lučne ograde 73, potvrđuje pripadnost mlađoj fazi izgradnje naselja.

Ovo je vreme komunikacija. Visoka tehnologija

Ovo je vreme komunikacija. Visoka tehnologija je omogućila prenos svih energetskih oblika. Od onih jednostavnih, dostupnih pojedincu, do onih globalnih, kojima se manifestuje sveopšta pripadnost ljudskoj zajednici.

POLICIJSKE POSTAJE

Le če so policisti zadovoljni s svojim delom in statusom, če bodo v dovolj veliki meri čutili pripadnost organizaciji in poznali njene cilje ter vizijo, se bodo svojemu delu predali in vanj vloţili dovolj energije, pozitiven odraz in uspehe pa bodo opazili tudi drţavljani, ki so ...

Stanovništvo Crne Gore prema polu, tipu naselja, nacionalnoj ...

Population by ethnicity per municipalities Ukupno Total Nacionalna, odnosno etnička pripadnost / Ethnicity Crnogorci/ Montenegrins Srbi/ Serbs Bošnjaci/ Bosniaks Albanci/ Albanians Muslimani/ Muslims Hrvati/ Croats Bosanci/ Bosnians Bošnjaci - Muslimani/ Bosniaks - Muslims Crnogorci-Muslimani/ Montenegrins-Muslims ...

Uticaj glikemijskog indeksa namirnica i glikemijskog optereć ...

Stratifikacija vrednosti GO (bez obzira na pripadnost grupi obolelih od IBS ili kontrolnoj grupi) bila je izvršena u tri kategorije (tertili).

TURIZAM VO REPUBLIKA MAKEDONIJA, 2006-2010

Vo publikacijata se dadeni podatoci za brojot na turistite i no}evawata po godini i po meseci, po vidovi mesta i vidovi i kategorii delovni edinici, po zemja na pripadnost na turistite, kako i podatoci za kapacitetite za smestuvawe.