Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prirodno

SADRŽAJ

Prirodno kretanje stanovništva u 2009. po županijama Natural change in population, by counties, 2009 ..... 26

Bosna i Hercegovina

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA Živoro*eni, umrli i prirodni priraštaj 59 Stope prirodnog kretanja stanovništva 59 Prirodno kraetanje stanovništva 60 RO*ENI Živoro*eni po kantonu registracije ro*enja djeteta i kantonu prebivališta majke 65 Živoro*eni po mjesecu ro*enja 66 Živoro*eni po bra*nosti 67 Prosje ...

SIMPOZIUM PO DIFERENCIJALNI RAVENKI - OHRID, MAKEDONIJA

Borko Ilievski Institut za matematika, Prirodno-matemati~ki fakultet, Skopje, borkoi@iunona.pmf.ukim.edu.mk . Se razgleduva edna areolarna diferencijalna ravenka od II

Kinetičko - spektrofotometrijsko određivanje pojedinih ...

PRIRODNO-MATEMA TIČKI FAKULTET NIŠ KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA Redni broj, RBR: Identifikacioni broj, IBR: Tip dokumentacije, TD: monografska Tip zapisa, TZ: tekstualni Vrsta rada, VR: Doktorska disertacija Autor, AU: Ivana Rašić Mišić Mentor, MN: Dr Gordana Miletić Naslov rada ...

IME I PREZIME:

IME I PREZIME: Edhem Hasković DATUM I MJESTO ROĐENJA: 03.01.1962. Višegrad AKADEMSKO ZVANJE: Doktor bioloških nauka DATUM, MJESTO I NAZIV INSTITUCIJE STICANJA TITULE: FAKULTET: Prirodno-matematički fakultet Sarajevo MAGISTARSKI: 1997 DOKTORAT: 1999 NAZIV INSTITUCIJE SADAŠNJEG ZAPOSLENJA ...

GeoGebra Workshop Novi Sad, Serbia

GeoGebra Radionica Novi Sad, Srbija GeoGebra Institut u Novom Sadu organizuje GeoGebra Radionicu na Departmanu za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. 27-28. novembar 2010 za nastavnike 4. decembar 2010 za studente Radionica je delimično podr ana od strane ...

45. Svetovanje SHD / 45th Meeting of the Serbian Chemisal ...

XLV savetovanje Srpskog hemijskog društva 24 PPP6 TF Mehanizmi adaptacije na nepovoljne uslove - otpornost na hladnoću i dehidrataciju Gordana N. Grubor-Lajšić, Danijela K. Kojić Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Srbija Insekti i drugi ...

EtnoAntropoZum EthnoAnthropoZum

EtnoAntropoZum 2 EtnoAntropoZum Izdava~: Prirodno-matemati~ki fakultet, Institut za geografija Zavod za etnologija Za izdava~ot: Prof. d-r \orgoski Icko Dekan na PMF - Skopje Glaven i odgovoren urednik: Prof. d-r Svetieva Aneta Urednik i operativen menaxer: Doc. d-r Risteski S. Qup~o Redakciski ...

100% prirodno • naturprodukt • maska za čisto ...

REJUVENÁL će Vaše lice počistiti, ujednačiti ten i pomladiti. Unikatni sastojci i jedinstveni princip djelovanja ionske stanične izmjene toksina i hranjivih tvari podarit će Vašoj koži lica zavidan izgled.

PROSPECTS FOR EFFICIENT E-LEARNING WITH WEB BASED INTELLIGENT ...

MULTISCIENCE (Number 1/June 2010/Volume 1/pg. 15-23) 15 PROSPECTS FOR EFFICIENT E-LEARNING WITH WEB BASED INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS Gordana Đokić 1, Vuk Pavlović 2 1 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad profesoricagoca@gmail.com 2 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, vuk@vukvuk ...