Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prirodno

Neolitskata umetnost на територијата na ...

Toa, zaedno so prirodno-geografskite uslovi, mu ovozmo`ilo na neolitskiot ~ovek relativno miren i spokoen `ivot. Драгиша Здравковски Неолитската уметност на територијата нa Република Mакедонија

Marginal Farmland in European Russia

Much more detailed classifications of the Soviet agricultural land resource became available in the 1970s and 1980s ( Prirodno- , 1975, 1983). These classifications involved many more indicators than Field's analysis (e.g., temperature extremes, the degree of conti-nentality, snow cover, soil type ...

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 53 ...

Obzirom da je L. monocytogenes ubikvitarni mikroorganizam i da je izolovana iz gotovo svih sredina jasno je 1 Mr Snje ana Hod ić, viši asistent, Odsjek za biologiju, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

ELEMENTARNE FUNKCIJE

drJelena Manojlovic Prirodno-matematickifakultet, Nis. 1 ELEMENTARNE FUNKCIJE drJelena Manojlovic Prirodno-matematickifakultet, Nis 1.

AGRESIVNOST I PRIVRéENOST U PRIJATELJSKOM ODNOSU SREDNJOäKOLACA

Naime, *ini se da serotonin, kemijska tvar koja se prirodno izlu*uje u srednjem mozgu, ima inhibiraju*i u*inak na impulzivnu agresiju. Kod ljudi je pokazano da nasilni kriminalci imaju vrlo nisku razinu prirodno stvorenog serotonina (David son i sur. , 2000; prema Aronson i sur. , 2005) .

Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij"-Skopje Prirodno-matemati~ki ...

2 s o d r @ i n a i voved ..... 4 ii prirodno-geograf ski, etnografski, kulturno-istoriski i socio-geografski karakteristiki na predelot pore^e ...

Ispitivanje djelotvornosti i podno{ljivosti vaginalne ...

Lactobacillus acidophilus je najbolje prou~ena acidofilna bakterija koju prirodno nalazimo u jogurtu i acidofilnom mlijeku. Ispi-tivanja su pokazala da L. acidophilus mo`e inhibirati rast Candide albicans u ustima, jednjaku i rodnici [4-7], zatim bakterije Campylobacter pylori u `elucu [8]te da se mo`e ...

Spisak prijavljenih predavača

Dr Željko Vukelić (Prirodno tehnički fakultet, Ljubljana, Slovenija) Tema: Savremeno bušenje kod istraživanja i eksploatacije kamena (Modern drilling in exploring and

Trematode fauna of Rana kl. esculenta (Linne, 1758) from ...

Prirodno-matematički fakultet-Univerzitet u Novom Sadu, Doktorska disertacija, Novi Sad. P OPOVIĆ , E., Š IMIĆ , S. (1995): Trematoda fauna in species Rana ridibunda (Pallas, 1771) and Rana kl. esculenta (Linne, 1758) from fishponds Jegričaka and Ečka.

CONPROSTA Efikasno, potpuno prirodno sredstvo za lecenje ...

Untitled Document file:///F|/its/web/its%20tekstovi/conprosta.htm (1 of 2)26.3.2005 17:07:52 CONPROSTA Efikasno, potpuno prirodno sredstvo za lecenje benigne hiperplazije prostate i hronicnog prostatitisa Conprosta tableta se dobija iz polena specificne uljane repice, savremenom tehnologijom ...