Sputtr.com | Alternative Search Engine

Privrednih

ELEKTRONSKI SERVIS REGISTRACIJE PREDUZE]A U SRBIJI

Da li se ubrzava poslovna aktivnost zahvaljuju}i novom sistemu registracije preduze}a i ostalih privrednih subje-kata? - Registar privrednih subjekata je jedinstvena, javna, elektronska baza podataka o svim privrednim subjektima sa teritorije Republike Srbije.

In Serbia Companies are Registered Quickly

Uspešna organizacija dva međunarodna stručna skupa Agencija za privredne registre Republike Srbije je 19. i 20. juna 2008. godine u Beogradu bila organizator i domaćin XI Godišnje konferencije Foruma evropskih privrednih registara (European Commerce Registers' Forum- ECRF), u čijem radu su, pored ...

DIRECTIVE 2005/29/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE ...

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 95 thereof,

SVETSKA EKONOMSKA KRIZA: KORENI I INICIJATORI

Suštinsko pitanje koje se nameće jeste, kako zaustaviti drastično pogoršanje privrednih performansi i pad Srbije na rang listi zemalja po konkurentnosti privrede i kako ih bitno unaprediti.

INTERIM REPORT

Ne postoji odredba u Zakonu o javnim preduzećima koja bi zabranjivala stečaj javnih preduzeća, što znači da se shodno primenjuju opšti propisi koji uređuju polo aj privrednih društava, pa time i propisi o stečaju; 11 7) Javno preduzeće mo e osnovati zavisno društvo kapitala radi obavljanja ...

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

www.cesmecon.com Excellence in advice, precision in execution PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA Program obuke za polaganje stručnog ispita za licenciranje stečajnih upravnika Beograd, 2005.

O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA

РПККГ, ОБ.10, zakon_o_registraciji_privrednih_subjekata.doc Страница 1. / 28 ZAKON O REGISTRACIJI PRIVREDNIH SUBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004 i 61/2005) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, predmet i postupak registracije u Registar ...

belgrade, 5 october 2006

belgrade, 5 october 2006 www.aleksic.biz No. 002 Pg. 1/1 PRIVREDNO PRAVO : ISTIČE ROK ZA USKLAĐIVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA 30. novembra 2006. ističe rok za usklađivanje privrednih subjekata sa Zakonom o privrednim društvima ("Slu beni glasnik Republike ...

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O INSOLVENTNOSTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Na osnovu *lana 88 ta*ke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O INSOLVENTNOSTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA Proglašava se Zakon o insolventnosti privrednih društava, koji je donijela Skupština Republike Crne Gore na sjednici prvog vanrednog zasijedanja u 2002. godini, dana ...