Sputtr.com | Alternative Search Engine

Problemei

DEMONSTRATING THE DIMENSION OF THE ORPHAN WORKS ISSUE

6 • A UK project digitising posters from the 1980's spent £ 70 000 in transaction costs for clearing the rights for just 1 400 posters . • As part of a major digitisation project of (audio-) visual material in the Netherlands (Beelden voor de Toekomst), the total cost of handling rights ...

HEAT TRANSFER BY THE SIDE WALL OF AN ALUMINUM ELECTROLYSIS CELL

U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 72, Iss. 2, 2010 ISSN 1454-234x HEAT TRANSFER BY THE SIDE WALL OF AN ALUMINUM ELECTROLYSIS CELL Marin V. PETRE 1, Alexandru M. MOREGA 2 Acest articol prezinta o analiză a problemei transferului de căldură la peretele ...

INFLUENCE OF PINCH AND APPROACH POINT ON CONSTRUCTION OF A ...

... 2009 ISSN 1454-2358 INFLUENCE OF PINCH AND APPROACH POINT ON CONSTRUCTION OF A HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR IN A COMBINED CYCLE Constantin NEAGA 1,Laurenţiu FLOAREA 2 Lucrarea de faţă este concepută ca o continuare detaliată a analizei problemei ...

SISTEM ENERGETIC TURBINĂ - GENERATOR SINCRON - MOTOR ASINCRON

Punerea problemei La funcţionarea în regim tranzitoriu a ansamblului t urbină - g enerator s incron - m otor a sincron ( t-gs-ma ) valorile tensiunii şi a frecvenţei se pot modifica dramatic.

Virgiliu BIRLADEANU (BÎRLĂDEANU), Dr.

Contribuţii la studiul problemei politicii „raţiunii de stat" în relaţiile externe a Ţării Moldovei în a doua jumătate a secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea ( Contributions to the studying the problem of politics of "raison d'etat" in the international relations of ...

The OSCE and the Transdniestrian Conflict

Popescu Nicu , Noile oportunităţi de soluţionare al problemei transnistrene prin mecanismele Europei moderne, Chişinău 2003. http://www.ipp.md/public/biblioteca/61/ro/NICU%20Popescu%20definitiv%2028.09.20 03.doc Protsyk, Oleh , Federalism and Democracy, in: Post-Soviet Affairs, 1/2005, pp. 72-90.

Syllabuses in English (followed by syllabuses in Romanian)

Cazuri speciale ale problemei celor n puncte materiale. Metode hamiltoniene. Metode asimptotice. Bibliografie 1. C. Chicone, Ordinary differential equations with applications , Springer-Verlag, Berlin, 2006.

MICLEA MIRCEA Personal information

... Revista de Psihologie ", nr.4, 1987.  Psihologia cognitiva în "Revista de Psihologie", nr.2, 1988.  Despre silogismul practic în "Revista de Filosofie", nr.4, 1985.  Încercari asupra fundamentelor logicii erotetice în "Revista de Filosofie", nr.3,1987.  Teoria "problemei" la L. Blaga ...

The 2nd International Conference

Fundamentarea unei forte de forma in mişcarea corpurilor naturale : reabordarea problemei benzilor de energie şi a benzilor energetice interzise Teoria entităţilor EVTD2 permite „preconizarea" existenţei unui „motor" de origine naturală în ceea ce priveşte mişcarea particulelor din materia ...

Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010

45) Dana Simian, Corina Simian, Moduri de abordare a problemei de interpolare polinomială a funcţiilor de mai multe variabile, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2007. citări în 2008 46) Dan Bărbosu, Creative Math.