Sputtr.com | Alternative Search Engine

Procjena

Procjena rizika za bolesti koje prenose komarci u odnosu na ...

Infektolo{kiglasnik 28 :1, 17-21 (2008) Croatian Journal of Infection 28 :1, 17-21 (2008) Redni broj ~lanka: 617 ISSN 1331-2820 UDK 616.995:551.583 551.583:616.995 Procjena rizika za bolesti koje prenose komarci u odnosu na klimatske promjene i ulaza egzoti~nih vrsta Enrih MERDI], doc. dr. sc ...

PROCJENA MALOLJETNIČKOG PRAVOSUĐA U BOSNI I HERCEGOVINI

3 352&-(1$*0$/2/-(71,˝.2**35$9268**$*8*%261,*,*+(5&(*29,1, * * ƒ'mhfd*vd*nrmrp*vh*qh*srvwxsd*surihvlrqdoqr**rg*vwudqh*srolflmh **˛hvwr* srvwdmx*uhflglylvwl**0l*]derudyomdpr*gd*vx*l*suhvwxsqlfl*Âuwyh´ * * 7rohulvdqmh*qdvlomd*srgvwl˛h*qdvlomh*nrg*pdoromhwqlk*suhvwxsqln d*≥ * * ±*1d˛hoqln ...

Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska ...

Biochemia Medica 2006;16(Suppl 1):S1–S268 S251 IR-1 – Industrijom sponzorirana radionica ROCHE, IR1-1 Analitička procjena imunokemijskog analizatora Modular-E170 tvrtke Roche

PROCJENA OŠTEĆENJA MOZGA MAGNETSKOM REZONANCIJOM OBOLJELIH ...

PROCJENA OŠTEĆENJA MOZGA MAGNETSKOM REZONANCIJOM OBOLJELIH OD MULTIPLE SKLEROZE MARINA TITLIĆ, KREŠIMIR ORŠOLIĆ 1, ANTE TONKIĆ 2, IVANA JUKIĆ 2 i IVO LUŠIĆ Odjel za neurologiju, Klinički bolnički centar Split, Split, 1 Zavod za radiologiju, Opća bolnica Sveti Duh, Zagreb i 2 Klinika ...

EPPO STANDARDI (SMJERNICE) - PROCJENA UČINKOVITOSTI ...

EPPO STANDARDI (SMJERNICE) - PROCJENA UČINKOVITOSTI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA (www.eppo.org) Redni broj Broj Naslov Zadnja verzija Godina odobrenja OPĆI STANDARDI 1.

Evaluation of Systemic and Local Complications During ...

Procjena sustavskih i lokalnih komplikacija tijekom kratkotrajne inhalacijske anestezije u pacijenata s oralnokirurπkim zahvatima KneæeviÊ G, Sandev S.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE U BROJKAMA

Površina Federacije Bosne i Hercegovine u km 2 26.110,50 Surface area, km 2 Stanovništvo - procjena sredinom 2009., tis./hilj. 2.327 Population, 2009 mid - year estimate,, 000 Grad Sarajevo, stanovništvo, procjena sredinom 2009., tis./hilj. 305 City of Sarajevo, population, 2009 mid - year estimate,, 000 ...

DIPLOMSKI RAD

[1]. 2.4 Procjena troškova rekonstrukcije postojećih objekata Prilikom procjene troškova rekonstrukcije postojećih objekata isti su podijeljeni u dvije kategorije: obiteljske kuće i stambene zgrade.

TreÊi hrvatski ehokardiografski simpozij s meunarodnim ...

VALVULARNE BOLESTI VALVULAR DISEASES Aortalna valvula — od skleroze do stenoze, Aortic valve — from the sclerosis to implikacije za prevenciju the stenosis, implications for prevention Bikuspidna aortalna valvula i aortopatija Bicuspid aortic valve and aortopathy Sveobuhvatna procjena teæine aortalne ...

Opatija • 20.-22. listopada 2011.

Congenital heart disease G. Di Salvo: Overview of the right heart and assessment of pulmonary pressures D. Planinc: Desnostrani srčani zaliscim orfološka i funkcijska procjena / Right-sided heart valves - Morphological and functional assessment D. Lovrić: Najčešće prirođene srčane bolesti ...