Sputtr.com | Alternative Search Engine

Procjenu

NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZA PROCJENU BRZINE LETA

Foreti**, N., Uljevi**, O. iPri*~mi**, A.: NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE... SportLogia 6 (2010) 2: 49-54 49 NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTOVA ZA PROCJENU BRZINE LETA LOPTE T OKOM JEDNORU**NOG IZBA**AJA Foreti** Nikola 1, Uljevi** Ognjen 1 & Pri*~mi** Ante 2 1 Kineziolo*aki fakultet, Split ...

USPOREDBA RAZLIČITIH INDIKATORA EFIKASNOSTI PSIHOTERAPIJSKOG ...

Potom su odgovori dani na procjenu još dvojici nezavisnih procjenjivača (apsolventima psihologije), gdje ih je zamoljeno da ih svrstaju u navedene kategorije.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ KATEDRE ZA KONSTRUKCIJE I CAD ...

Naslov rada: Paper Title : UPOTREBA DIGITAL HUMAN SIMULACIJE ZA PROCJENU OPTEREĆENJA U LUMBALNOM DIJELU KIČMENOG STUBA KOD IZVOĐENJA MANUELNIH ZADATAKA Autori / Authors : Denis Spahić, Vasvija Katica Kongres / Congress : 5.

HSV 1-07

Ova razlika je primjeÊena jedino u varijabli za procjenu motoriËke sposobnosti agilnosti, koraci u stranu (MAGKUS). Pod utjecajem istog trenaûnog programa zamjeÊen je identiËan sklop procjenjenih motoriËkih sposobnosti koje razlikuju grupe A i B, osim navedene motoriËke sposobnosti agilnosti koja ...

Kalman Žiha, Joško Parunov, Maro Ćorak, Faculty of ...

Potom daje preglede postupaka za procjenu granične čvrstoće brodskog trupa podržane u zajedničkim propisima za konstrukciju Common Structural Rules (CSR) i one dane u standardima američke naftne industrije American

Difference in Predicting Swine Meatiness as a Result of ...

ureðaji...), za procjenu mesnatosti uzimaju se mjere na razliŁitim mjestima na trupu. U veæini zemalja EU procjena mesnatosti do kraja devedesetih temeljila se na mjerenju debljine leðne

GUIDELINES for the analysis and assessment of money ...

In such a case, the institutions will act in _____ 9 SMJERNICE za analizu i procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma

Agrusculturae Conspectus Scientificus

Kako neka svojstva vanjötine bitno utjeu na dugovjenost, uzgojne vrijednosti za svojstva vanjötine mogu se koristiti za indirektnu procjenu dugovjenosti.

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

Uz Skalu za procjenu zadovoljstva ivotom primijenjene su i skale za procjenu različitih aspekata subjektivne dobrobiti, skale za procjenu ravnote e čuvstava, te EPQ upitnik ličnosti.

HTP “ALBATROS” AD, ULCINJ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ ...

Revizija tako ñe uklju čuje i procjenu primijenjenih finansijskih na čela i zna čajne procjene koje su izvršene od strane menadžmenta, kao i procjenu prezentovanih finansijskih iskaza.