Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prodhimet

Legal Notice and Information

1. Kosovo - a general overview Dear Investor, In previous years, Kosovo has made remarkable progress in establishing the foundations of a modern market-led economy.

Agro-business, Drinks, and Microfinance Fair - AGROKOS 2008

Vazhdon panairi i agrobiznesit, pijeve dhe mirkofinancave Shkruar nga Ekonomia PRISHTINË, 16 tetor- Mbi 100 kompani në vendi dhe rajoni po ekspozojnë prodhimet e tyre për katër ditë në panairin e agrobiznesit, pijeve dhe mikrofinancave nga 15 deri më 19 tetor që po mbahet në Pallatin e Rinisë ...

Ngaqumështideritedjathi

Historiaedjathit Bri Nëvitin 774, kurkthehejngafushatat etijkundërLangobardit, mbretittë Frankëve, Karliimadhqëndroinënjë vendtëquajturBrinëafërsitë manastiritMo.

REDUKTIM, RIPERDORIM, RICIKLIM

... asistence pёr tё zhvilluar njё tёrёsi mjetesh Kjo synon tё ndihmojnё bizneset tё kuptojnё kёrkesat ambientaliste dhe se si duhet të arrihen ё pёrfshijё:  pёrmbledhje tё legjislacioneve,  libra pёr praktikёn mё tё mirё dhe teknollogjinё e pastёr nё prodhimet ...

Pershkrim i shkurter i projektit ‘ Ferma e deveve’ ne ...

Pershkrim i shkurter i projektit ' Ferma e deveve' ne Shqiperi Pershkrim i shkurter i projektit ‘ Ferma e deveve’ ne Shqiperi

PARTNERSHIP ON ALBANIAN MARKETS - ROLI I KOOPERATIVAVE TE ...

Sic eshte treguar nga te dhenat e studimit, problemet kryesore qe duhet te perballohen jane rritja e nivelit te prodhimit drejt tregut, si dhe organizimi dhe funksionimi i strukturave te marketingut per prodhimet bujqesore Abstract: According to the study, in Albania family farms activity ...

TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN

TË DHËNAT MBI NDËRMARRJEN Emri i NSH FABRIKA E LETRES KARTUÇIT DHE AMBALAZHIT Emri i ndërmarrjes së re Ndërmarrja e Re Fabrika e Letrës SH.P.K. Lokacioni Lipjan Biznesi/Sektori Prodhimi Produktet Historikisht: kartuç të valëzuar dhe të kartuç të murrmë.

Përshkrimi i Profesionit

Agjencia Kombëtare e Arsimit dhe Formimit Profesional Sektori i Profesioneve dhe Kualifikimeve Profesionale Përshkrimi i Profesionit" PUNONJËS TË PËRPUNIMIT TË DRURIT, PRODHUES I MOBILIEVE DHE TË TJERA TË NGJASHME " Koordinator: Diana Xhelili Agjencia Kombëtare e Arsimit dhe Formimit ...

PËR BUJQËSINË ORGANIKE

Ky ligj do të aplikohet për prodhimet të cilat mbajnë treguesit të cilat i referohen metodave të prodhimtarisë organike, si vijon: (a) prodhimet bujqësore me origjinë bimore të pa përpunuara, kafshët si dhe prodhimet blegtorale të papërpunuara, të prodhuara në pajtim me parimet e ...

Standarti i BioAdria-s

Standarti i BioAdria-s Standarti i BioAdria-s Bazuar në Standartet Bazë të F EDERATA N DERKOMBETARE E L EVIZJEVE TE B UJQESISE O RGANIKE (IFOAM) Rregullorja e BE (EEC) 834/2007 Standartet private të Naturland Standartet private të Bio Suisse Ligji Shqiptar për prodhimin, përpunimin ...