Sputtr.com | Alternative Search Engine

Projektiranja

Improvement of Industrial Production Process Design Using ...

Unapređenje projektiranja industrijskog proizvodnog procesa primjenom Sistematskog planiranja layouta Izvornoznanstveni članak Suvremeni industrijski proizvodni procesi, ...

Mlazno injektiranje – Projektiranje u uvjetima nesigurnosti ...

projektiranja temeljenja na tlu poboljšanom mlaznim injektiranjem te date smjernice i preporuke za smanjenje odnosno kontrolu rizika u takvim geotehničkim zahvatima. 3. 2.

Hot Extrusion Technology Generation on the Basis of FEM and ...

Prvobitni zadatak je da smanji rizik od nastajanja grešaka prilikom procesa razvoja i projektiranja novog proizvoda od aluminijuma, kako u procesu projektiranja alata, ...

A Practical Approach for Design of Marine Propellers with ...

tijekom projektiranja uz pomoć standardnih serija vijaka. Praktični pristup temeljen na empirijskim formulama za projektiranje i prognozu propulzijskih svojstava za četverokrilne vijke Wageningenške B

Created using PDFonline.com , a Free PDF Creation service

Vje be U sklopu vježbi obrađivat će se, pojedinačno za svaku industriju sljdeća pitanja: zahtjevi glede projektiranja pogona i veza s higijenom i sanitaicjom, ...

The construction of modern road transport facilities with the ...

Z uporabo te napredne tehnike projektiranja se lahko doseûejo reöitve, s katerimi se lahko soo * ijo z vzroki pojavov na krajih z mehkimi tlemi ...

SOME ASPECTS OF RESEARCH AND PRACTICE FOR FOUNDATIONS DESIGN ...

POVZETEK: V prvem delu prispevka so predstavljeni splošni principi projektiranja temeljenja v Franciji. V nadaljevanju so povzete glavne metode in na ela za projektiranje plitvih temeljev ter osno in pre no obremenjenjih pilotov, ...

Izgradnja digitalnih gradova

... Ericsson može ponuditi i razne profesionalne usluge: konzalting, dizajn mreže, implementaciju i integraciju, usluge projektiranja i upravljanja mrežom. ...

A Practical Approach for Design of Marine Propellers with ...

U ovoj je studiji razvijen praktični pristup za sprečavanje grešaka očitanja i gubitka vremena tijekom projektiranja uz pomoć standardnih serija vijaka.

Mladen Markovi´c

Uovomradudanjepregled danaˇsnjihdostignu´ canapodruˇ cju projektiranja izolacije ener-getskihidistributivnihtransformatoraspredloˇzenimsmjerom istra ...