Sputtr.com | Alternative Search Engine

Projektowanym

DANE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE

BAŁTYCKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ Gdańsk 80-803; Kurkowa 12; NIP: 583 311 86 62; KRS: 0000374339; REGON: 221150688 IN WE S TOR nazwa Instytut Pamięci ...

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 NA ODCINKU KORZE*CSKO * W**ZE*A ...

1 BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-5 NA ODCINKU KORZE*CSKO * W**ZE*A *WIDAWA * WROC*AAW 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporz**dzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r.

S T R O N A T Y T U Ł O W A

S T R O N A T Y T U Ł O W A INWESTOR : Urząd Miejski w Sławkowie Adres: Sławków, ul. Rynek 1 TYTUŁ: Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy drogi ul.

Proj. Budowlany opis 24.04

Nr 57 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA MORSKIEGO Sp. z o. o. 80-288 Gdańsk, ul. Kruczkowskiego 2, tel. 058-520-33-03 e-mail: projmors@projmors.pl NR PROJEKTU ...

Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ

Wrocław, 19.07.2011 r. Do wszystkich, którzy pobrali SIWZ Dotyczy : przetargu nieograniczonego na usługę zorganizowania i przeprowadzenia turnusu ...

NAZWA INWESTYCJI: MI*DZYUCZELNIANE CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE

1 NAZWA INWESTYCJI: MI*DZYUCZELNIANE CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE ADRES: ul. Umultowska 85, Pozna! NR DZIAèKI: cz%&' dziaøek nr 39/1, ark. 13 oraz 285/4 i 283/6 ark. 30 ...

w sprawie rezygnacji z odszkodowania za przejęte na rzecz ...

w sprawie rezygnacji z odszkodowania za przejęte na rzecz Województwa Mazowieckiego, grunty stanowiące własność Gminy Stanisławów, na cel „Rozbudowy drogi ...

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania ...

SPO 2.2-01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania „Scalanie gruntów" UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia ...

Zlecenie wykonania uzgodnienia dokumentacji / branżowego*

Zlecenie wykonania uzgodnienia dokumentacji / branżowego* Data (dd-mm-rrrr): Dane Zleceniodawcy Imię i Nazwisko / Nazwa firmy* Adres zamieszkania / siedziba firmy ...

Dokumentacja geodezyjno -prawna w regulacjach stanów prawnych ...

Wprowadzenie Regulacja stanu prawnego nieruchomości:-proces prowadzący do ustalenia osób, którym przysługuje własność i inne prawa rzeczowe do nieruchomości ...