Sputtr.com | Alternative Search Engine

Propusne

Improvement of Industrial Production Process Design Using ...

Za povećanje proizvodnosti nužno je uvoditi CNC strojeve i robotizirane linije koje će doprinijeti povećanju propusne moći proizvodnog procesa.

mip fabrika kotlova mip-timo

propusne mo}i koje zadr`avaju jonoizmenjiva~ku masu.Unutra{njost posuda je za{ti}ena epoksi premazom od korozije. . Omek{iva~ vode se isporu~uje u kompletu sa odgovaraju}om zapornom armaturom i komplet

MERE NA SMANjENjU GUBITAKA EL

Zamena provodnika se prvenstveno ostvaruje u cilju povecane propusne sposobnosti preopterecenih vodova, zamene istrosenih provodnika, a smanjenje gubitaka jepropratni efekat.

www.mnje.com

Za ocjenu logističkog obezbjeđenja transportnih zadataka najčešće se koriste sledeći kriterijumi: minimum prevoznih troškova, minimum vremena koje teret provede na putu, minimum rizika od blagovremene isporuke, maksimum propusne sposobnosti određenog oblika transorta (mogućnost prevoza željenog ...

Higijena

Septi~ke jame, kao i nu`nici, mogu biti vodone-propusne ili propusne. Daleko je pogodnija gradnja vodonepropusnih jama (grade se od betona i prazne se po punjenju) i nu`nika (dvoko-morna jama).

Tehnologija video konferencija

Pošto je ISDN potpuno digitalan servis, on pru a veće propusne moći. Postoje dva tipa ISDN-a: 1. Interfejs osnovne brzine ( BRI, Basic Rate Interface ) ISDN-a ili bazni ISDN Bazni ISDN se sastoji od dva kanala po 64 Kbps, koji se nazivaju B kanali, i jednog kanala od 16 Kbps, koji se naziva D kanal.

Jordan B. Jovanović, Ognjen M. Vuković

veoma velike propusne opege (npr. prenos video signala u realnom vremenu), saobraćaj na Internetu se konstantno povećava. Da bi se izborilo sa povećanim

Portovi i magistrale

nivoima propusne moći ISA magistrale, pa ovi procesi mogu bolje da se opslužuju pomoću kartica za proširenje u priključcima bržih magistrala.

Sustavi toplinskih izolacija za kose krovove

B) Sanacija krova bez kanala za prozračivanje i bez sekundarnog pokrova U tom je slučaju najbolje rješenje postavljanje paro-propusne - vodone-propusne folije kojom se oviju grede.

Računarske mreže i inter net

Ispitaćemo kašnjenje i gubljenje podataka u računarskim mrežama, kao i propusnu moć računarskih mreža i ponuditi jednostavne kvantitativne modele za određivanje propusne moći i kašnjenja od jednog do drugog kraja mreže, modele koji uzimaju u obzir kašnjenja nastala u prenosu, prostiranju i ...