Sputtr.com | Alternative Search Engine

Proteze

RIBBOND Najboljatrakaza Zubno Pojačanje ...

Staklastasevlaknaizmeđu ostalogmogupolomiti prilikomnamještanja Staklastasevlakna ne prilagođavajudobrozubima Ribbond, sezarazlikuod drugihproizvoda ne zamrsuje Ribbond Ostaliseproizvodipetljaju kadasunamješteni Ostaliproizvodidjeluju glomazno Ribbondu Usporedbi Ribbondjeprepoznatljivkao ...

REZUMATELE CONGRESULUI

Pentru a concluziona, implanturile sunt înlocuiri cu succes ale dinţilor naturali, folosite pentru a spri-jini coroane, punţi şi proteze, oferind încredere, stabilitate, confort şi un oarecare sentiment de li-bertate pacienţilor edentaţi.

ARTROPLASTIKA KOLJENSKOG ZGLOBA MONOKONDILARNOM ENDOPROTEZOM ...

ARTROPLASTIKA KOLJENSKOG ZGLOBA MONOKONDILARNOM ENDOPROTEZOM MODEL »REPICCI« UNICONDYLAR KNEE ARTHROPLASTY WITH »REPICCI« MODEL MIROSLAV HAŠPL, GORAN BI˚ANI˚, MIROSLAV JELI˚, MARKO PE˚INA* Deskriptori : Artroplastika zgloba koljena - metode; Proteze koljena Sažetak.

Rehabilitacija glasa traheoezofagealnim govornim protezama ...

Os-novne mogućnos* govorne rehabilitacije nakon totalne laringektomije jesu razvijanje vješ* ne ezofa-gealnog govora, korištenje elektrolarinksa i traheoezofagealna punkcija s uporabom govorne proteze.

MODULARNA TUMORSKA ENDOPROTEZA ZGLOBA KUKA MODULAR TUMOR ...

analizu modularne endoproteze su poređeni sa rezultatima analize tumorske proteze po meri. Pored toga za modularnu tumorsku endoprotezu je, na računarskom modelu, proverena pouzdanost spojeva

STRESS ANALYSIS OF A UNILATERAL COMPLEX PARTIAL DENTURE USING ...

in 700 N enostransko kompleksne proteze z napadom v drugem premolarnem delu. Force values (N) Canine (MPa) First premolar (MPa) Attachment (MPa)

RAČUNARSKO MODELIRANJE I BRZA IZRADA PROTOTIPA TELA CEMENTNE ...

Prikaz maksimalnih Von-Misses-ovih napona tela proteze kuka pri uklještenju po celoj du ini Pri uklještenju tela endoproteze kuka do ½ du ine distalno, zaključeno je da se maksimalni naponi javljaju na leđnoj površini tela proteze (slika 11) i da se njihove vrednosti kreću u granicama od 680 do ...

MOUTH CORNER AND CANINE. A TOPOGRAPHICAL RELATIONSHIP

Da bi se ustanovila anatomska tačka kao vodič za postavljanje veštačkih očnjaka u konstrukciju totalne proteze izvršeno je 4000 topografskih odredjivanja mesta spoja usana u odnosu na distalnu granicu maksilarnog očnjaka.

Rendgenološka analiza dužine nogu i položaja femoralnog ...

http://hrcak.srce.hr/medicina medicina 2010, Vol. 46, No. 1, p. 86-92 86 Sažetak. Cilj istraživanja : Analizirati preoperativne i postoperativne RTG snimke zdjelice s oba kuka te utvrditi stvarnu razliku u dužini nogu i položaj femoralnog dijela proteze.

Implantoprotetička terapija u donjoj bezuboj čeljusti ...

Temelj za uspješnu izradbu donje potpune proteze, uz pravil-nu upotrebu kliničko-tehnoloških postupaka, jest poznavanje anatomije donje čeljusti i okolnih struk-tura, njihova odnosa prema ležištu donje potpune proteze i same proteze.