Sputtr.com | Alternative Search Engine

Provinciedomein

provinciedomein Huizingen

plan huizingen.qxd. MET DE WAGEN OF DE SCHOOL-BUS Via de E19 afrit 20: Huizingen; volg de toeristische bewijzering tot aan de parking.

PROVINCIEDOMEIN HET VINNE

PROVINCIEDOMEIN HET VINNE Ossenwegstraat 70 - 3440 Zoutleeuw - T 011-78 18 19 - provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be www.vlaamsbrabant.be/zoutleeuw MET DE AUTO ...

Open Gaversdag

Provinciedomein De Gavers, Eikenstraat 131, Harelbeke-Deerlijk Open Gaversdag zondag 29 augustus 2010 provinciedomein De Gavers www.west-vlaanderen. be/sport info en ...

voor leerkrachten secundair onderwijs najaar 2008

nascholing voor leerkrachten secundair onderwijs najaar 2008 v.u.: Peter Norro, MiNaWa, 050 40 32 90 - gedrukt op gerecycleerd papier provinciedomeinen De Palingbeek ...

provinciale gezinsdag

provinciale gezinsdag i.s.m. de Gezinsbond West-Vlaanderen zond a g 17 september 2006 Openingsuren bezoekerscentrum eind paasvakantie tot begin herfstvakantie ...

natuur-, cultuur en sport act i viteiten

natuur - sport - cultuur - 2009 5 Voorwoord V oor u ligt de nieuwe brochure met de mogelijkheden voor sport-, natuur-en cultuuractiviteiten in de provinciedomeinen ...

voor leerkrachten basisonderwijs voorjaar 2008

*nascholing voor leerkrachten basisonderwijs voorjaar 2008 v.u.: Peter Norro, MiNaWa, 050 40 32 90 - gedrukt op gerecycleerd papier provinciedomeinen Gavers, De ...

Volkstuintjes in Tillegem bestaan 25 jaar

Dit bericht wordt verspreid door de dienst Communicatie van het Provinciebestuur West-Vlaanderen. De dienst Communicatie is te bereiken op het telefoonnummer 050 40 ...

Ieper Groepen 2010

1 | Inleiding 1. IEPER GROEPEN 2010 Ieper is een stad met zeer rijke geschiede-nis. Tijdens de middeleeuwen was Ieper een bloeiende handelsstad. Laken was het ...

050818 Lang zullen we fietsen, lang zullen we knooppunten

Lang zullen we fietsen, maar wanneer zullen we knooppunten in Vlaams-Brabant ? 050818 Lang zullen we fietsen, lang zullen we knooppunten