Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prvog

Neven Hadžić, Maro Ćorak, Joško Parunov, Kalman Žiha ...

pouzdanosti: Metoda prvog reda sa statističkim momentima drugog reda (FOSM), Napredna metoda prvog reda (AFORM) i Monte Carlo simulacija (MCS).

TERMS OF REFERENCE

... ZAPISNIK SA PRVOG SASTANKA PRIMATELJA POTPORA U SKLOPU PROGRAMA Author: islunjski Created Date: 3/19/2010 9:22:06 AM

Serbia and Montenegro (Serbia)

I. Basic Data about the Republic Serbia..... 4 II. Introduction..... 6 1. The Educational System at the Beginning of the 21 st Century: Overview ..... 8 1.1.

PRORA Č UN OŠTE Ć ENJA DISKOVA AVIONSKIH MOTORA DAMAGES ...

prvog stepena rotora kompresora niskog pritiska motora R25-300 izabran je kao predstavnik ovih diskova. Prime nom Palmgrin-Majnerove hipoteze o linearnoj akumulaciji

ZBORNIK - MATICE SRPSKE ZA ISTORIJU

Prvog srpskog ustanka, moramo dati nekoliko napomena. Najpre, zbog ograni~enog prostora ne}emo se, ovog puta, baviti neprekidnim kri jum~arewem robe iz Austrije i borbom austrijskih vlasti protiv wega

"The rise of populism in Europe can be traced through online ...

Demos is a think-tank focused on power and politics. Our unique approach challenges the traditional, 'ivory tower' model of policymaking by giving a voice to people and communities.

Glikoliza 2010-11

6 (5) Interkonverzijatrioza-fosfata: trioza-fosfatizomeraza C C CH 2 OPO 3 O OH H H C O H COH H CH 2 OPO 3 Dihidroksiaceton- fosfat (ketoza) Gliceraldehid- 3-fosfat (aldoza) 2-2-C OH H COH H CH 2 OPO 3 2-Intermedijer (endiol) * Stvaranje prvog visokoenergetskogjedinjenja C H O C OH H CH 2 OPO 3 Gliceraldehid- 3-fosfat ...

INTERMAKSILARNI ODNOSI VELIČINE ZUBA KOD OSOBA SA ...

Meren*je*meziodistalni*promer*zuba*od* prvog*stalnog*molara*jedne*do*prvog*stalnog* molara*druge*strane,*od*mezijalne*kontaktne* tačke*do*distalne*kontaktne*tačke*u*najvećoj* interproksimalnoj*razdaljini,*pri*čemu*se*tanki* kraci*mernog*instrumenta*postavljaju*paralelno* sa*uzdužnom*osovinom*zuba*u ...

BOŽO TEŽAK (1907 - 2007) - KLASIK INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

INFORMATOLOGIA YUGOSLAVICA BOŽE TEŽAKA Kao što se vidi iz proslova osnivača i prvog urednika Informatologije prof.dr.sc. Bože Težaka u prvom broju INYU 1 (1969) časopis je u uredničkom smislu postavio temeljni informacijski uređivački zadatak » pročišćavanje pojmova, upravljanje postupcima ...

Blokatori beta-receptora i arterijska hipertenzija: jesu li ...

Prema smjernicama Europskog društva za dija-gnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije 2007. godine blo-katore beta-receptora kao lijek prvog izbora treba ograničiti u bolesnika starijih od 55 godina s prekomjernom tjelesnom ma-som, intolerancijom glukoze, poremećajem lipida, pozitivnom ...