Sputtr.com | Alternative Search Engine

Psihijatrije

NEDOSTACI SAVREmENE PSIhIJATRIJE: DA LI PSIhIJATRI mOGU DA Ih ...

aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graniČnih podruČja, god. xvi, br. 3-4, 2008. 9 originalni rad original article udk 616.89 nedostaci savremene psihijatrije: da li psihijatri mogu da ih uklone?

Predikcija ishoda hirurškog lečenja epilepsije

Kelemen A et al: Predikcija ishoda hirurškog lečenja epilepsije AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God. XIII, Br. 3-4, 2005 AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God.

TRANSKRANIJALNI DOPLER NALAZ U ARTERIJI CEREBRI MEDIJI I ...

Salević Obradović J, Slankamenac P: TCD nalaz u ACM i kliničko stanje pacijenata sa visokostepenom stenozom… AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God.

PERIFERNA NEUROPATIJA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM

aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graniČnih podruČja, god. xv, br. 3-4, 2007 aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graniČnih podruČja, god.

Univerziteta Crne Gore

Proveo je pola godine nakon specijalizacije u Psihijatrijskoj klinici u Beogradu na odjeljenju za »Tele apel« slu bu, koja se bavila prevencijom samoubistva. od 1994. godine prim. dr sci. med. Mirko Peković je mentor specijalizantima iz Psihijatrije. 1996. godine je izabran za Višeg naučnog ...

PRAVILNIK O POSLEDIPLOMSKIM STUDIJAMA NA MEDICINSKOG ...

UNIVERZITET U BEOGRADU MEDICINSKI FAKULTET VEĆE ZA POSLEDIPLOMSKU NASTAVU PRAVILNIK O POSLEDIPLOMSKIM STUDIJAMA NA MEDICINSKOG FAKULTETU U BEOGRADU Ovim Pravilnikom uredjuju se studije za sticanje akademskog naziva magistra, sticanje stručnog naziva specijaliste i sticanje stručnog naziva u ...

S P E C I J A L I Z A C I J A IZ P S I J I J A T R I J E

teorijska i prakticna znanja iz oblasti psihijatrije, koja ga osposobljava za samostalno zbrinjavanje vecine bolesnika sa akutnim i hronicnim psihijatrijskim

M E D I C I N S K I F A K U L T E T

2 . KATEDRA ZA POSLEDIPLOMSKU NASTAVU IZ PSIHIJATRIJE. Adresa: Institut za psihijatriju Kliniđćč. kog centra Srbije . Pasterova br 2.telefon 657.955

Free topics - Psychiatry

Priručnik kliničke psihijatrije. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1998:53. - 4. Winkbaur B. et all. Substance abuse in patients with schizofrenia.

Centar za kognitivno-bihejvioralnu terapiju

Prof. dr Jezdimir Zdravković , specijalista psihijatrije i predsednik SRABCT (Srpske asocijacije bihevioralno-kognitivne terapije). Prof. dr Jezdimir Zdravković vodi edukaciju iz KBT u Nišu i Beogradu, po programu Evropske asocijacije bihevioralno-kognitivne terapije.