Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pskych

Zoznam riadiacich programov ch pracovn kov/ List of Senior ...

Najvyšš kontroln radSR Supreme Audit Officeof the Slovak Republic Ing. M ria Kysuck gener lna riaditeľkasekcie kontroly eur pskych fondov T:5011 4301 F: 5556 6129 E: kysucka@nku.gov. sk