Sputtr.com | Alternative Search Engine

Publikun

Mardheniet me Publikun dhe mbrojtja e konsumatoreve. Cilesia ...

Licensing Ñ Licenses shall be granted by the ERE pursuant to procedures that assure equal, non-discriminatory treatment and transparency of the license process.

Environmental Impact

Konsultimi i pare me publikun u mbajt ne pranveren e 2006, pas pergatitjes se projektit te zbatimit per shtrirjen kryesore te rruges. Versioni i VNM te 2006 permend se rezultatet e ketij konsultimi jane integruar ne vleresimin mjedisor, megjithe spostimin e aksit te rruges, por sidoqofte komentet e ...

Over the edge

... in Italy, in fact 85 percent of the electricity would be exported, leaving only 15 percent to be sold to the Albanian Power Corporation at cost price. 1 A figure which later rose to 1600 MW 2 Enel Annual Report 2007 3 http://www.albinformacion. com/ekonomi/Enel-e-detyruar-te-konsultohet-me-publikun-per ...

ALMEX - ALBANIAN MILITARY EXHIBITION, A MILITARY PROMINENT EVENT

Show instruktivë me qitje, automjete ushtarake, shërbime ndërlidhjeje e simulime luftarake, së bashku me të tjera kureshti si Festivali i Orkestrave Frymore, Ekspozita e Uniformave dhe Armatimeve nder Shekuj, do te mirëpresin jo vetëm vizitorin profesional por edhe publikun e përgjithshëm ...

Strategjia e Komunikimit

2 1. SFONDI _____ ZRRUM është themeluar në Nëntor 2004 me Rregulloren e UNMIK-ut 2004/49 si organ i pavarur përgjegjës për rregullimin e aktiviteteve të Ndërmarrjeve Publike (NP) dhe Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH) që ...

MIQTË E KOSOVËS

| MIQTË E KOSOVËS Nr.5 - 2011 2 Gazetën "Miqtë e Kosovës" e përgaditi Zyra për marrëdhënje me publikun e Shoqatës "Miqtë e Amerikës & Bill Clintonit" Adresa: Rr.

VNM dheSNM përPortine Sarandës

Saranda Gateway EIS and EIA 5 29/06/2007 # VNM dheSNM përPortine Sarandës Planii Punës y Takimi i parëme publikun në, 8 Mars 2007 (prezantimi i projektit & përgjigjiae parë nga pjesëmarrësit) y Dorëzimi i Draftit tëVNM-së, 21 Maj 2007 y Rishikimi i publikut , 1 Muaj y Debati me Publikun, 26 Qershor ...

Menaxher i Zyrës Ekzekutive ( 1-vend pune)

Titulli i pozitës së punës: Zyrtar për komunikim me publikun (1 vend pune) Nr. i referencës: MEF/ATK 009/01/2011 Raporton: Menaxherit te Zyres Ekzekutive Kohëzgjatja e kontratës: Sipas Ligjit mbi Sherbimin Civil Vendi i punës : Drejtoria e Pergjithshme ne Prishtine Mbajtësi i detyrës shërben si ...

FAKULTETI I HISTORISE DHE I FILOLOGJISE - Veprimtarinë ...

“Marredheniet me publikun” (sistemi MA) “Marketingu i komunikimit; marredheniet me publikun” (sistemi BA) “Media dhe diplomacia” (sistemi BA)

Trajnim në temë "Komunikim dhe zgjidhja e konflikteve dhe ...

Trajnim në temë "Komunikim dhe zgjidhja e konflikteve dhe zhvillimi i qasjes multietnike për marrëdhëniet me publikun" Më 23 dhe 24 maj të vitit 2008 në Mavrovë u mbajt trajnim në temë "Komunikim dhe zgjidhja e konflikteve dhe zhvillimi i qasjes multietnike për marrëdhëniet me ...