Sputtr.com | Alternative Search Engine

Punimi

SEEU REVIEW

Qasja e këtij punimi ka për qëllim aktualizimin e kësaj sfere sa problematike po aq edhe e ndërlikuar nga njëra anë, kurse në anën tjetër ajo paraqet interes

Punimi I Ohrit i perkthyer

BALWOIS 2008 - Ohrid, Republic of Macedonia - 27, 31 May 2008 1/ 7 Potentials and Water accumulation economy of Kosova Faton KAQKINI 1, BEng Valmira SEJDIU 1, Ing. i Dipl. Florin HOXHA 2, Prof. Dr. Kadri Berisha 1 University of Prishtina - Faculty of Mining and Metallurgy Mitrovicë, Kosova ...

BIMËSIA DHE PËRDORIMI I TOKËS NË PELLGUN UJËMBLEDHËS ...

Punimi është pjesë e rëndësishme e një studimi gjithëpërfshirës, të kryer gjat ...

Projecting of Territory of the Republic of Kosova in Several ...

TS 4C - Geodetic Datum I Bashkim Idrizi, Fitore Bajrami and Milot Lubishtani Projecting of Territory of the Republic of Kosova in Several Most Used State Map Projections FIG Working Week 2009 Surveyors Key Role in Accelerated Development Eilat, Israel, 3-8 May 2009 1/14 Projecting of Territory ...

PUNIM DIPLOME

Web Control Library ) n* t* cil*n do t* krijojm* Custom kontrollat q* do t* zbatohen gjat* k*tij punimi. Procedura e krijimit t* k*saj librarie *sht* dh*n* n* vijim: ...

PUNIM SEMINARIK

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE DEPARTAMENTI I MATEMATIKËS PUNIM SEMINARIK Lënda: Arkitektura e kompjuterit dhe sistemet operative.

tradita te vjetra_punimi me shtiza_vellimi 1

5 HYRJE Thurja e trikotazheve është një zej i vjetër i praktikuar kryesisht nga gratë që në kohërat e lashta. Kjo traditë është kaluar nga brezi në brez, nga nëna dhe gjyshja tek vajzat, duke parë këto të fundit vetë thurëset se si thurnin, si dhe duke u instruktuar nga gratë ...

Analysis of Cadastral Data in the Perspective of Land ...

... juridike. Punimi paraqet shembuj nga rastet e ndryshme të ndryshimeve në mes të realitetit n ...

STUDIMET PASDIPLOMIKE PWR MWSUESIT KLASORW

Margaret Drakenberg Juhani Hytonen Cveta Razdevsek Pucko Geri Smyth STUDIMET PASDIPLOMIKE PËR MËSUESIT KLASORË-STUDIM KRAHASIMTAR 1. HYRJE Dëshirojmë që në fillim t'i citojmë disa informata për studimet e shkallës së tretë: Studimi pas-diplomik për mësuesit, madje edhe për ata të ...

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE Proposed Role: To be identified 1. Family name: Bytyqi 2. First names: Hysen 3. Date of birth: 05.10.1968 4. Nationality: Kosovo Albanian 5.