Sputtr.com | Alternative Search Engine

Qeliza

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2010

Organizmi quhet hermafrodit kur: 1 pikë A) riprodhohet vetëm në mënyrë aseksuale B) prodhon vetëm qeliza seksuale femërore C) prodhon vetëm qeliza seksuale mashkullore D) prodhon edhe vezë edhe spermatozoidë 5.

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

d) Kushtet për realizimin e kapitullit - diapozitivё e fotografi nga viruset dhe prokariota; - laborator; - mikroskop; - sllajde; - preparate për dezinfektim; - preparate për sterilizim; - preparate për pasterizim. Kapitulli 3: Qeliza, struktura dhe funksioni i saj 7 orë 30

BIOLOGJI

Përmbajtja programore • Qeniet e gjalla janë të ndërtuara nga njësia elementare e jetës - qeliza • Për hulumtimin e qelizës përdoren metodat citologjike: mikrosko-pike (fiksimi, ngjyrosja), citokimike, citofiziologjike, mikrokirur-gjike, e kulturës së qelizave dhe indeve etj.

PROGRAM ORIENTUES PR PRGATITJEN E PROVIMIT KOMBTAR T MATURS ...

PERMBAJTJA SIPAS FUSHAVE Bazat kimike te jetes-Biologjia 9 Kapitulli: ∗ Bazat kimike te jetes Biologjia qelizore-Biologjia 9 Kapitulli: ∗ Qeliza, struktura dhe funksioni i saj ∗ Energjia per jeten ∗ Ndarja qelizore ∗ ADN rekombinante ∗ Bioteknologjia ∗ Funksionet jetesore te bimeve Sistematika-Biologjia ...

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Produktet e gjakut, të prodhuara dhe të ofruara nga strukturat e shërbimit të transfuzionit, janë, si më poshtë vijon: a) Produktet eritrocitare: - gjak i plotë; - qeliza të kuqe; - qeliza të kuqe, në SAGM (salinë, adeninë, glukozë, manitol); - qeliza të kuqe, pa buffy-coat, me solucion ...

Arteriti Temporal

Arteriti Temporal Përgatiti Ilir Halili E Mërkurë, 17 Shkurt 2010 23:15 Arteriti temporal (i quajtur edhe arteriti me qeliza te medha) eshte nje gjendje klinike e shkaktuar nga inflamacioni (pergjigje ndaj nje demtimi qelizor) i arteries temporale, qe leviz ne zonen temporale prane veshit.

beteja që nuk fi tohet vetëm

Fjala kancer tregon ndryshimet e ndodhura në qelizat e organizmit si pasojë e të cilave këto qeliza rriten në mënyrë të pakontrrolluar. Kanceri mund të ndodhë pothuajse në të gjitha qëlizat e trupit.

Karcinogjeneza

rritjes duke i detyruar këto qeliza të sekretojnë sasi të larta të faktorëve të ritjes si TGF-α (Transforming Growth Factor).

Në fund të klasës së nëntë, nxënësit:

Puna që bëhet me paraqitjen e niveleve të ndryshme të organizimit të së gjallës (organele, qeliza, inde, organe, organizma, popullime, bashkësi jete, sisteme ekologjike dhe biosfera), nxisin të menduarit abstrakt dhe formojnë të menduarit logjik.

TUMORET MALINJE TE LARINGUT

Karcinoma me qeliza të vogla - është shumë e rrallë dhe histologjikisht është identike me tumorin pulmonar me qeliza të vogla. Ka prognozë të varfër, kirurgjia është jo efektive dhe trajtimi i vetëm është kombinimi i radioterapisë me kemioterapi.(16) 3.