Sputtr.com | Alternative Search Engine

Radnog

PARNE TURBINE I MOGUĆNOSTI PRODU ENJA RADNOG VIJEKA STEAM ...

PARNE TURBINE I MOGUĆNOSTI PRODU ENJA RADNOG VIJEKA STEAM TURBINES AND THE POSSIBILITY OF REVITALIZATION Prof. dr Zdravko N. Milovanović, mr Vinko Babić* Svetlana Dumonjić-Milovanović** Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet Banja Luka, Stepe Stepanovića 71, 78000 Banja Luka ...

PLANIRANJE SERIJSKE PROIZVODNJE UPORABOM GENETSKOG ALGORITMA ...

Takva poduzeća karakterizira loša usluga prema kupcima u smislu nepoštivanja rokova isporuke, povećanoga obujma zaliha, neadekvatne uporabe proizvodne opreme i radne snage, niskih koeficijenata obrtaja financijskih sredstava vezanih za materijal i velikoga broja radnog osoblja namijenjenog rješavanju ...

MATRA Project

Obilazak radnog mjesta OBILAZAK RADNOG MJESTA je prou Prije popunjavanja ovog dokumenta “Obilazak radnog mjesta” koji čiti “Smjernice za obilazak radnog mjesta”.

Until now a 100 000 meters of distributive gas network has ...

gasovoda (DGM) od polietilena radnog pritiska do 4 bara, izvođenjem radova unutrašnjih gasnih instalacija (nemereni deo) na objektima kolektivnog stanovanja i

PRIMER SPORAZUMNOG PRESTANKA

Do dana prestanka radnog odnosa, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zaposlenom će se isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Asimptomatsko oštećenje bubrega kod osoba sa hroničnom ...

Prosek radnog sta a u grupi eksponiranih bio je 20,97 godina, a prosek radnog sta a u kontrolnoj grupi 20,70 godina. Svim radnicima iz grupe eksponiranih pogon elektrolize u HIP Petrohemiji bio je prvo radno mesto.

IN ENJERING BEZBEDNOSTI I UPRAVLJANJE RIZIKOM* SAFETY ...

Osnovne grupe preventivnih mera i mera zaštite prema prioritetu u primeni su: 1. eliminacija opasnosti ili smanjenje rizika kroz sprovoˇenje redizajna tehnoloških procesa ili rekonstrukciiju sredstava za rad, 2. izmeštanje radnog mesta van opasne zone, 3. koriš¸enje zaštitnih naprava i drugih ...

HIDRAULIČNE PODIZNE PLATFORME / HYDRAULIC LIFTING PLATFORMS

Dostupne u više različitih izvedbi, a izrađujemo ih po Vašoj narudžbi i tehničkim zahtjevima glede sile prešanja (5t - 200t) , hoda cilindra, veličine i oblika radnog stola, radnih brzina, dodatne opreme, načina upravljanja, itd.

(UJRQRPLMDUDGQRJSURVWRUD 0LNURNOLPDXUDGQRP SURVWRUXVUD XQDOLPD

(ujrqrplmdudgqrjsurvwrud 0lnurnolpdxudgqrp survwruxvud xqdolpd $8725˛ kuyrmh ]yrqduhylf#ihu ku *hqhudflmd 6dguådm˛)l]lrorªnhrvqryhxjrgqrvwl ndnrsdudphwulrnrolqhgmhoxmxqdqdªxudgqx