Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ranoj

POVEZANOST EMOCIONALNE EMPATIJE, PROSOCIJALNOG I AGRESIVNOG ...

3 Povezanost emocionalne empatije, prosocijalnog i agresivnog ponaöanja u ranoj adolescenciji The relationship between emotional empathy, prosocial and aggressive behavior among early adolescents Saûetak Empatija, prosocijalno i agresivno ponaöanje *ine vaûan aspekt interpersonalnog ...

ProstataspecifiËniantigen (PSA) uranoj ...

Temabroja RAKPROSTATE∑NAJVARIJABILNIJIZLO∆UDNITU MOR 90 MEDIX•STUDENI2005. •GOD. XI•BROJ 60/61 U SAD-ujekarcinompro state odgovoranzanajve Êi po sto-tak (33%) no vootkrivenihsluË ajev a k ar cin om a i u muπkaracajedrugivodeÊiuzroksmrtiodkarcinomas 10%.

Fizička aktivnost u trudnoći

Dodatne studije su pokazale da ene koje su se bavile vo njom sobnog bicikla ili plivanjem u ranoj trudnoći su sposobne da nastave sa ve banjem visokim intenzitetom čak i u trećem tromesečju trudnoće.

Empirical antimicrobial therapy of acute dentoalveolar abscess

Cilj ove studije bio je da se utvrdi klinička efikasnost peroralne primene amoksicilina i cefaleksina u empirijskom započinjanju lečenja akutnih dentogenih apscesa, kao i da se is-pita antimikrobna osetljivost izolovanih sojeva bakterija na ove antibiotike u ranoj fazi njihovog razvoja.

Kompletna knjiga za Branka1

U ranoj fazi eksploatacije hidroenergetskih potencijala generisana električna energija retko je prelazila nekoliko stotina kilovata. Čak i danas hidroenergija predstavlja važan izvor električne energije u svim krajevima sveta.

Osobitosti akutnih respiratornih infekcija u starije djece i ...

U toj se dobnoj skupini strepto-kokna infekcija ždrijela pojavljuje vrlo često, a prezentira se klasičnim simptomima streptokokne angine, za razliku od strepto-koknih infekcija u ranoj dječjoj dobi i u starijih osoba.

Cirsium arvense Canada thistle

Gray p 23 Peronosporaceae Bremia cirsii (Jaczewski ex Uljanish) J.F. Tao & Y.N. Yu oo 188 Anamorphic Guignardia Phyllosticta cirsii Desm. mo 23 Anamorphic Mycosphaerella Cercospora cirsii Ellis & Everh. mo 23 Ramularia balcanica Bubák & Ranoj. oo 23 Septoria cirsii Niessl po 23 † Recorded as Puccinia obtegens (Link ...

Pagetova*bolest*kostiju:*prikaz*slučaja* Paget's Disease of ...

U ranoj, nazvanoj „osteolitičkom", dominantna je razgradnja kostiju te su one tada jače prokrv-ljene. Pretjeranu razgradnju tzv. Pagetove kosti obično slijedi stvaranje nove.

Lung Cancer

Bosnian 2 Znakovi U ranoj fazi karcinoma pluća često se ne primjećuju nikakvi znakovi. Ukoliko imate bilo koji od dole navedenih znakova, obratite se svom ljekaru: • kašalj koji ne prestaje • iskašljavate krv • ubrzano dišete • šištanje • gubitak apetita i te ine • osjećate se veoma umorno Vrste ...

Konvencija Ujedinjenih Naroda o pravima djeteta 1989 (UNCRC ...

“Istrazivanja pokazuju da je dijete sposobno da formira poglede i misljenja u ranoj dobi, takoder i u slucajevima gdje ono nije u stanju da to iskaze verbalno.