Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rasadnici

ŠUMSKI RASADNICI

Općenito o šumskim rasadnicima Stalni se šumski rasadnici osnivaju radi pokrivanja potreba za pošumljavanjem većih područja tijekom du ega vremenskoga razdoblja.

PROIZVODNJA VOĆNOG I LOZNOG SADNOG MATERIJALA

HRVATSKI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNU SAVJETODAVNU SLUŽBU MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA PROIZVODNJA VOĆNOG I LOZNOG SADNOG MATERIJALA (TEHNOLOŠKO-EKONOMSKE SMJERNICE) mr. sc. Marija Ševar, dipl. inž. agr. Suradnici: Vlado Bistrović, dipl. inž. agr. Zdenka Korade ...

OTVORENA "FLORAART 2000" Dvije nagrade za Hrvatske öume

Cijenjeni poslovni partneri! Na stranicama naπeg kataloga naÊi Êete bogatu ponudu sadnog materijala, ukrasnog drveÊa i grmlja kojim Êete zadovoljiti Vaπe potrebe za osmiπljeno ozelenjavanje Vaπe parkovne povrπine, perivoja, vrta, aleje ili okuÊnice u gradu, selu ili vikend naselju ...

P L A N D E T A L J N E R E G U L A C I J E

Povod za izradu plana Povod za izradu plana je inicijativa investitora "Novi rasadnici" d.o.o. ulica Banjički venac, na osnovu koje je urađen Program za izradu Plana detaljne regulacije za područje rasadnika "Reva II" u Krnjači, i doneta Odluka Skupštine grada Beograda o pristupanju izradi Plana ...

ZAKON O ŠUMAMA

Šumom se ne smatraju sastojine šumskog drveća i bunja koje su izrasle na poljoprivrednom zemljištu procesom sukcesije ako su mlađe od 20 godina i ako njihove krošnje ne pokrivaju barem 50% zemljišta, groblja pokrivena drvećem, rasadnici šumskog drveća izvan šuma, izolirane grupe šumskog ...

HRVATSKE ŠUME 154 (10/2009)

Jure 1762 m)-Velebit s Vaganskim vrhom (1757 m)-Lička Plješivica (Ozeblin 1657 m)-Kremen (1591 m)-Bjelolasica (1534 m),-Risnjak (1528 m)-Svilaja u Dalmaciji (1509 m) Biokovo Planine Hrvatske - ukras, mjesto za odmor, rasadnici biološke raznolikosti, zaštitnice... 2 • Broj 154 • listopad 2009.

Klasa Naziv

- odgleduvawe na lukovidni glavici, korewa i trupki na rastenija; reznici i kalemi; micelium za pe~urki - dejnosti vo vrska so rasadnici, osven dejnosti povrzani so {umskite rasadnici Ovaa klasa ne opfa}a: - odgleduvawe na rastenija za proizvodstvo na seme, vidi 01.1, 01.2 - dejnosti povrzani so {umskite ...

Za ekonomičnu i ekološku kontrolu korova

Daljnje informacije se mogu naći na stranici 19.. 2 Povrtlarstvo i obrađivanje tla Rasadnici božićnih drvaca Rasadnici Vinogradi Uzgajanje ukrasnih biljka Komunalna područja i industrijska postrojenja Područje primjene

S a o p š t e n j e b r. 2

Pored preparata na bazi bakra i azoksistrobina („Quadris"), rasadnici i mladi zasadi topola mogu se uspešno zaštititi i fungicidima koji imaju sistemično dejstvo.

GUSTINA I MEHANIØKA SVOJSTVA DRVETA DUGLAZIJE, BOROVCA I ...

2„[UMARSTVO"3-4-Rasadnici 5.3 52 ha-Øistine 5.3 30 ha _____ 7. 550 ha Radovi na podizañu intenzivnih kultura øetinara zapoøeti su 1960/ 61. godine.