Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rasadnici

PARTNERSTVO SA PROIZVODJACIMA DUVANA

PLUTAJUCI RASADNICI . PARTNERSTVO SA PROIZVODJACIMA DUVANA . Po Zakonu o duvanu, domaci proizvodjaci cigareta su duzni da od poljoprivrednijka godisnje otkupe

UZGAJANJE ŠUMA: TERENSKA NASTAVA

2 ŠUMSKI RASADNICI Pod rasadnikom se razumijeva posebno uređena površina zemljišta na kojoj se kroz sustav tehnološko-tehničkih postupaka proizvode sadnice za odgovarajuću privrednu granu (šumarstvo, hortikulturu, voćarstvo i dr.).

ПРЕДЛОГ

Pod šumom se podrazumevaju i šumski rasadnici u kompleksu šuma i semenske planta e, kao i zaštitni pojasevi drveća površine veće od 5 ari.

ZAKON O ŠUMAMA

(4) Šumom se ne smatraju groblja pokrivena drvećem, rasadnici šumskog drveća izvan šuma, izolovane grupe šumskog drveća na površini do 1000 m 2 kao i šumsko drveće i grmlje u urbanim parkovima i drugim naseljenim područjima.

zakon o sumama

äumom, odnosno öumskim zemljiötem ne smatraju se: drvoredi i parkovi u naseljenim mjestima, öumski rasadnici, sjemenske plantaûe i plantaûe brzorastu*ih vrsta drve*a na poljoprivrednom zemljiötu.

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION

Za proizvodnju mati*nih biljaka loze iz kojeg treba formirati certificirani materijal za razmno avanje, rasadnici trebaju cijepiti materijal plemke na podloge samo u kategoriji mati*nog materijala za razmno avanje.

PROIZVODI Iskustva sa korišćenjem podloga za kalemljenje

Dobar razlog je i što su profesionalni rasadnici i proizvođači naučili kako da uspešno kaleme, a takođe i koje su podloge kompatibilne sa plemkama.

Upitnik za domacinstvo i stan A

ENTITET PODACI O JEDINICI ZA STANOVANJE Vinogradi Voćnjaci Rasadnici Livade i pašnjaci 3. Gljive (podrumi, tuneli, itd) 6.2. Svinje, ukupno 6.3.

Evidencija o proizvodnji vo * nih sadnica i loznih cijepova u ...

... Mlakara 5 Orahovica 033/675-488 Bla enko Vinkovi* 41 Proizvodni obrt ý KUPINA ý Put u troji*ke vinograde 8 Bešlinec, 098-738-773 Siniša Marinclin 42 PZ Kaštelacoop Obala Kralja Tomislava 55 Kaštel Stari 021/230-403 Ante Vuletin 43 PZ VO*KO Radni*ko naselje 6 - ZMP Pakrac 034 412 335 Drago Skalnik 44 Rasadnici ...

Što*se*može*kompostirati? *

Kompost*hrani*biljke,*osigurava*prozračnost*tla,*zadržava*vodu*i* pogoduje*rastu*korjenitog*bilja, *te*se*stoga*kompos tiranje*treba* primijeniti*gdje*god*je*to*moguće*(voćnjaci,*povrtn jaci,*rasadnici, * parkovi,*zelene*površine,*poljoprivredna,*stočarska*i*šumarska* gospodarstva,*prehrambena ...