Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rasadnika

LAGER LISTA RASADNIKA - Marija Kristek ČETINJAČE LISTAČE ...

LAGER LISTA RASADNIKA - Marija Kristek ČETINJAČE LISTAČE . GRMLJE . Thuja occidentalis "Columna" Acer plantanoides . Buxus sempervirens : Thuja occidentalis "Smaragd"

ULOGA PRIPREME SUPSTRATA U RASADNI˝ARSKOJ PROIZVODNJI

Da se ovakvi neželjeni efekti ne bi pojavljivali u budu¸nosti predlažemo analizu fizikalno-kemijskih svojstava tla kao prvi korak kod podizanja rasadnika ili sadnje biljaka na trajno mjesto uzgoja.

Bobinac, M., Tucović, A. Letnje cvetanje lužnjaka ...

znamenitog rasadnika u Berlinu, dobavio je kalem grančice naše Zlate i razmnožavanjem njenog klona, pod imenom Fagus silvatica 'Zlatia' L.

VODIČ ZA PROIZVODNJU PARADAJZA

1 RSEDP Regional Socio-Economic Development Programme PŠŠ Josif Pančić Surdulica Opština Surdulica VODIČ ZA PROIZVODNJU PARADAJZA Vodič za proizvodnju paradajza uradio je Agro-informativni centar Surdulica ( AICS ) i namenjen je povrtarima koji ele da unaprede svoju proizvodnju.

OTVORENA "FLORAART 2000" Dvije nagrade za Hrvatske öume

Za sva dodatna objaπnjenja, struËna uputstva i poslovnu suradnju proizvoaË nudi komuniciranje putem e-mail-a, faxom, telefonom ili osobnim posjetom u estetski i krajobrazno dojmljivom ambijentu rasadnika "Hajderovac".

ASORTIMAN RASADNIKA HEDERA - rasprodaja - 2011-09-01

ASORTIMAN RASADNIKA HEDERA - rasprodaja - 2011-09-01. Stranica 1 IME I VRSTA KULTIVAR OPSEG ILI KOMCIJENA_KnPDV CIJENA_Kn VELI * INA 0.23% (s PDV-om) 180 - 200 cm 1 400 92 492 80 - 120 cm 4 60 13,8 73.80 140-160 cm 6 80 18,4 98,4 50-60 cm 2 50 11,5 61,5 60-80 cm 5 60 13,8 73,8 120-140 cm 8 100 ...

P L A N D E T A L J N E R E G U L A C I J E

Statuta grada Beograda ("Slu beni list grada Beograda", br. 14/04 i 30/04) donela je P L A N D E T A L J N E R E G U L A C I J E ZA PODRUČJE RASADNIKA "REVA II" U KRNJAČI I FAZA A. UVOD A.1.

»uvari zelenog Zagreba 10

HRVATSKE ŠUME * pošumljavanje krša *00 GODINA RASADNIKA PODBADANJ U CRIKVENICI Hrvatska šumarska struka znanstvenim je simpozijem, *4. i *5. listopada u hotelu Omorika u Crikvenici, obilježila *00-tu obljetnicu rada crikveničkog rasadnika Podbadanj u senjskoj Upravi i jednog od najstarijih europskih ...

Prodaja sadnog materijala

Ožiljeni biljni material sadi se u kontejner kese u kojima ostaje 2 godine, a zatim se presađuje u rasadnik. Kvalitet biljnog materijala je odlika našeg rasadnika i naš kurs za budućnost.

O REPRODUKTIVNOM MATERIJALU ŠUMSKOG DRVEĆA

Proizvodnjom reproduktivnog materijala mo e da se bavi preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik (u daljem tekstu: proizvođač reproduktivnog materijala) koje ispunjava sledeće uslove: 1) da je vlasnik, odnosno korisnik priznatog polaznog materijala, matičnjaka ili šumskog rasadnika; 2) da raspola ...