Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rasprave

Анекс 1. План расподеле ...

Final FM plan 18.08.2011._za javne konsultacije.xls

Moderna Europa: Izazovi za sestrinsku praksu Modern Europe ...

Predavanje ne smije trajati dulje od 8 minuta plus 2 minute rasprave. Posterska prezentacija ne smije trajati dulje od 3 minute plus 2 minute rasprave.

ZBORNIK - MATICE SRPSKE ZA ISTORIJU

jima su se vodile ili se vode polemike i rasprave, o kojima su postojale ili i daqe postoje dileme i nedoumice, ne mo`e biti ni dotaknuto. Pa

Centar za ljudska prava javna je neprofitna ustanova s ciljem ...

Odjel za programe i aktivnosti potiče rasprave o aktualnim pitanjima iz područja ljudskih prava kroz javne rasprave, stručne okrugle stolove i forume nevladinih organizacija.

Spisak prijavljenih predavača

Tema: Alhemijske rasprave Solomona Trismosina: Pećina (Alchemical Treatises of Solomon Trismosin: Grotto) 5. PhD, Rostislava Georgieva Todorova (Department of Fine Arts, Konstantin Preslavsky

Božo Milošević Filozofski fakultet Novi Sad Izvorni ...

Savremene rasprave o globalizaciji su brojne i različito vrednosno zasnovane. Kao specifičan odjek tih vrednosno "obojenih" rasprava već su se uobličila i dva

ELISIon oF /H, ?/ In THE SHIRazI DIaLECT oF PERSIan (SHDP ...

135 RaspRave InstItuta za hRvatskI jezIk I jezIkoslovlje 36/1 (2010.) UDK 811.222.1'282 811.222.1'344.34 Izvorni znanstveni članak Rukopis primljen 4.

Public Attitudes Towards Surveillance and Privacy inCroatia

Radovi se objavljuju s ciljem poticanja rasprave i kritièkih komentara kojima æe se unaprijediti buduæe verzije rada. Autor(i) u potpunosti zadr avaju autorska prava nad èlancima objavljenim u ovoj seriji publikacija.

ZBORNIK - MATICE SRPSKE ZA ISTORIJU

stala radi rasprave o Srpskom saboru i izboru ^arnojevi}evog nasledni ka. Garijen je izneo predloge od devet ta~aka o potvrdi izbora, godi{woj