Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rasterski

Razlike izmeðu rasterskog i vektorskog crteža

Metoda centralne linije se koristi u slu~aju da rasterski crte` sadr`i linije, lukove i krugove. Rasterska slika se stanjuje, tako da se povr{ine iste boje zamjenjuju mre`om ta~aka koje ~ine liniju debljine samo jedne ta~ke.

Slojevi u GIS-u

9 Septembar 2005 GPS prezentacija Support to Environmental Field Inspection in BiH This Project is financed by the European Union gauss Mr.sci. Almir Karabegović, dipl.el.ing. Podaci koji se koriste u GIS-u mogu se naći u tri osnovna oblika: ► vektorski podaci, ► tabelarni podaci i ► rasterski podaci.

2 Popis metoda karakterizacije

3c) STM : Scanning-tunneling microscope (rasterski/pretražni tuneliraju ći mikroskop) SP-STM : Spin-polarized scanning-tunneling microscope/microscopy

SADRŽAJ - 1. METODE PRIPREME MATERIJALA/UZORAKA

3.3c STM: Scanning-tunneling microscope/microscopy (rasterski/pretražni tuneliraju ći mikroskop) 47 SP-STM: Spin-polarized scanning-tunneling microscope/microscopy

DIGITALNA ANALIZA PADINA OTOKA RABA DIGITAL ANALYSIS OF THE ...

Izračunom srednjih vrijednosti za sve ćelije rasterskog modela podataka u odnosu na njihovo okruženje dobiven je novi generalizirani rasterski model uzdužnog profilapadina.

ZBORNIK RADOVA - VOJNOGEOGRAFSKI INSTITUT

Kqu~ne re~i: GIS; Rasterski nivo GIS; Vektorski nivo GIS; Baza podataka GIS; DPTK300. S u m m a r y . The work deals with one GIS product which has been made at the Military

SVEU Č - DIGITALNI KATASTAR (7DIK 6101)

skaner rasterski podaci vektorizacija spoznavanje i strukturiranje interaktivna kontrola i dopunjavanje digitalni katastarski operat digitalizator

Razlika između vektorskih i rasterskih slika

EPS datoteke, najčešće korišćene u DTP-u, često sadr e i rasterski preview slike. Kod jednostavnih ilustracija taj preview obično zauzima više prostora nego sama grafika.

NAJČEŠĆE KORIŠTENI GRAFIČKI FORMATI

V RSTE GRAFIČKIH FORMA TA Grafičke formate možemo svrstati u dvije kategorije: rasterske i vektorske . R ASTERSKI FORMATI Rasterski formati su oni koji za prikaz slikovnog sadr aja koriste matricu elemenata slike - piksela.

O S N O V E G E O I N F O R M A T I K E

Ishodište vektorskih podataka je u lijevom donjem kutu crteža pa se vrijednost koordinate X pov e ćava u desno, a koordinate Y prema gore. Vektorski i rasterski gis