Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rastlin

Lista pripravkov in pakiranj

Fungicidi Insekticidi. Fungicidi Lista pripravkov in pakiranj Insekticidi Ostalo Sredstva za tretiranje semena Herbicidi Pripravek Pakiranje Amistar Extra 12x1 l Amistar Extra 4x5 l Amistar Opti 12x1 l Amistar Opti 4x5 l Amistar Opti 1x20 l Archer Top 400 EC 12x1 l Archer Top 400 EC 4x5 l Archer ...

OSTANKI DITIOKARBAMATOV V GOMOLJIH KROMPIRJA

Zbornik predavanj in referatov 6. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, str. 55-59 Zreče, 4. - 6. marec 2003 OSTANKI DITIOKARBAMATOV V GOMOLJIH KROMPIRJA Peter DOLNIČAR 1, Gregor UREK 2, Ana GREGORČIČ 3, Helena BAŠA ČESNIK 4, Meta ZEMLJIČ URBANČIČ 5 1,2,3,4,5 Kmetijski inštitut ...

Cenník jarn˘ch cibuºnat˘ch a hºúznat˘ch okrasn˘ch ...

ZALOŽENO V ROCE 1991 Ing. Petr Nohel NOHEL GARDEN Budínek 80, 263 01 Dobříš tel.: +420 318 533 511-2 fax: +420 318 533 513 e-mail: office@nohelgarden.cz, www.nohelgarden. cz KONTAKT: Cenník jarn˘ch cibuºnat˘ch a hºúznat˘ch okrasn˘ch rastlín VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY PRE ROK ...

VPLYV VÝSEVKU A TERMÍNU SEJBY NA TVORBU ÚRODY VYBRANÝCH ...

Agriculture (Poľnohospodárstvo), 53, 2007 (1): 49-57 50 Jedným z úrodotvorných prvkov, ktorý je repka schopná kompenzovať svojimi genetickými danosťami je počet rastlín na jednotke plochy - na menší počet rastlín reaguje vyšším počtom generatívnych orgánov [9, 12].

Indigenous arbuscular mycorrhiza is more important for early ...

Acta agriculturae Slovenica, 91 - 2, september 2008 398 IZVLEČEK SPONTANA ARBUSKULARNA MIKORIZA JE POMEMBNA ZA OSKRBO RASTLIN ARAŠIDA ( Arachis hypogea L .

Acta agriculturae Slovenica, 87 - 2, september 2006 str. 333 ...

POMEMBNEJŠE PERCEPCIJSKE LASTNOSTI PARKOVNIH RASTLIN Raziskava se ukvarja s percepcijo parkovnih rastlin. Preverja, če je možno metode, ki se za

GLOSSARY OF PHYTOSANITARY TERMS

(FAO, 1990; revidirano IPPC, 1997; prej kot Rastlinski proizvod) Plant protection organization (national) Organizacija za varstvo rastlin (dr avna) See National Plant Protection Organization Glej Dr avna organizacija za varstvo rastlin Plant quarantine quarantine vegetale Rastlinska karantena All activities ...

ISRAEL and SLOVAKIA

1997_____United Nations * Treaty Series ª Nations Unies * Recueil des TraitÈs 285 - za St‚t Izrael - Sluzby ochrany rastlin a inspekcie, Ministersto polnohospod‚rstva a rozvoja vidieka St‚tu Izrael - za Slovensk˚ republiku - Kinisterstvo pÙdohospod‚rstva Slovenskej republiky ,¤stredny ...

ZNANSTVENE IN POMEMBNEJŠE STROKOVNE OBJAVE

Zbornik predavanj in referatov 5. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Čatežu ob Savi od 6. do 8. marca 2001 . Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2001, str. 217-221.

Molekulárne markery v identifikovaní a charakteristike ...

Šľachtenie rastlín na zabezpečenie rezistencie voči fytopatogénom prispieva k zvyšovaniu kvality a úrody. Fytopatológovia a šľachtitelia vyvinuli jednoduché a spoľahlivé testy na detekciu najrozšírenejších chorôb rastlín.