Sputtr.com | Alternative Search Engine

Razvitka

POLITIKA RURALNOG RAZVITKA - NOVA PRILIKA ZA HRVATSKU

R. Franić: Politika ruralnog razvitka - nova prilika za Hrvatsku 221 POLITIKA RURALNOG RAZVITKA - NOVA PRILIKA ZA HRVATSKU RURAL DEVELOPMENT POLICY - NEW OPPORTUNITY FOR CROATIA Ramona Franić SA ETAK Promijenjeni uzorci poljoprivredne trgovine, briga o povećanim proračunskim troškovima za ...

THE MINISTRY OF THE SEA, TOURISM, TRANSPORT AND DEVELOPMENT ...

... MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA Author: jdoranic Created Date: 1/22/2008 2:24:26 PM

THE EFFECT OF DEVELOPMENT STAGE ON CHEMICAL COMPOSITION OF ...

stablu, dok se u listu sadržaj lignina povećao od 42,0 do 49,0gkg-1 SM. Ključne reči: lucerka, faza razvitka, sirovi proteini, NDF, ADF, lignin

Aminokiseline su organske kiseline, koje u svom sastavu ...

OSNOVA SPORTSKOG RAZVITKA Kemal Idrizović, Filozofski fakultet Nikšić Igor Jukić, Kineziološki fakultet Zagreb FUNDAMENTALS OF ATHLETES DEVELOPMENT Enormous progress experienced in sports achievements over past fifty-year period have made demands on trainers and have led to, more or less ...

Novi radiokarbonski datumi rane starčevačke kulture u Hrvatskoj

O njezinoj dugotrajnosti svjedoči više od sto evidentiranih naselja 2 iz gotovo svih stupnjeva razvitka, od Linear A do završnog Spiraloid B. Dosadašnja višegodišnja sustavna arheološka istra ivanja na Galovu u Slavonskom Brodu otkrila su dio naselja u kojem arheološka građa, prema stilskim ...

INOVACIJSKO OKRUŽJE U HRVATSKOJ

inovacije, područje primjene, podatke o stupnju razvitka inovacije i željenom obliku suradnje s mogućim poslovnim partnerom te osnovne podatke o inovatoru, na osnovi kojih se zainteresirani mogu izravno obratiti inovatoru odnosno proizvođaču.

BRODSKI DIZELSKI MOTORI S “COMMON RAIL” TEHNOLOGIJOM ...

Glavne smjernice tog razvitka su: smanjenje potrošnje goriva, povećavanje pouzdanosti i smanjenje otrovnih sastojaka u ispušnim plinovima. U radu je prezentirana nova generacija MAN-ovih dizelskih motora za pogon motornih

Strategy and Capacity Building for Regional Development

Strategy and Capacity Building for Regional Development (draft) Zagreb, September 2005 Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development

KORIDORV/C TRANSEUROPSKAAUTOCESTA BUDIMPEŠTA -OSIJEK ...

U okvirima Hrvatske i Bosne i Hercegovine pravac D-7 / D-9 i M-17 deklariran je kao pri-oritetan u sklopu prometnog koncepta i strategije razvitka cestovne mre e.

APPLICATION OF THE VIDEO-EXTENSOMETRY FOR THE COMPARISON OF ...

zultate experimentalnog istra`ivanja razvitka plasti~ne dformacije i njezin lokalizacije u epruvetama zavarenih ~eli~nihtrakazavrijemevla~nogiispitivanja`ilavosti.Ciljexperimentajeodre|ivanjemogu}nostidobivanjare