Sputtr.com | Alternative Search Engine

Razvojnog

Glavne ITsposobnostiiiskustva

... RRV (TA) DCOM server (koristei Delphi) programerII zakomunikacijusaureajima zaqitae kartica (programmer) i odgovarajuiweb front-end † administrirae sistemskogokruea MSLTapeLibrary, Alpha OpenVMS (ES45 cluster, DS10,4000), HPEVA 5000, NAS, HPDL320/360/380/Proliant/IA64 Integrity † poboxavae razvojnog Oracle ...

Posterska priopćenja / Posters

utjecaj nadmosrke visine i razvojnog stadija na hlapljive komponente kadulje (salvia officinalis l.) s prostora hercegovine the impact of the locality altitudes and stages of development on the

MEDICINSKI GLASNIK

Ljuca 79 Razlika kliničkog i ultrazvučnog skrininga razvojnog poremećaja kuka u neonatalnom periodu Difference between clinical and ultrasound screening of developmental hip abnormalities in neonatal period A. Brčić 84 Incidencija različitih histoloških tipova malignog melanoma na području Zeničko ...

Naziv CD-a

CDR 77 Ultrazvucna dijagnostika razvojnog poremecaja kuka u novorodjenackom i odojcadskom uzrastu 81. CDR 81 70 godina Narodne biblioteke "Filip Visnjic" u Bijeljini: Filip Visnjic-zivot i delo 82.

SVJETSKA BANKA ZA PODSTICAJ RAZVOJA U BIH

Sa razvojnog stanovista Zavod se fokusira na dijelove Izvještaja koji se odnose plasiranje kredita Svjetske banke za rekonstrukciju i razvoj tr išne privrede, putem Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA), a odnose se na podršku lokalnom razvoju, razvoju zajednica i programima podrške u procesu ...

QUESTIONS AND ANSWERS

Izvor sufinanciranja može biti prijavitelj ili partner(i) ili svaki drugi izvor koji ne predstavlja proračun Europske unije ili Europskoga razvojnog fonda.

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN

Televizija i radio Po ega kao i školska emisija na RadioPo egiimaju zadatak da šire informacije o školi da budu dostupne građanima, da stvaraju pozitivnu klimu u opštini Po ega kada je u pitanju realizacija školskog razvojnog plana.

O RADU STRUČNO-RAZVOJNOG CENTRA ZA ISTRAŽIVANJA

1 O RADU STRUČNO-RAZVOJNOG CENTRA ZA ISTRAŽIVANJA Početak rada stručno-razvojnog centra Koncepcija stručno-razvojnog centra (u daljnjem tekstu SRC) za istraživanja osmišljena je početkom 2007. godine, u suradnji s Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa RH (prof. Marija Ivanković ...

RAZVOJNI POREMEĆAJ KUKA

ULTRAZVUK U DIJAGNOSTICI RAZVOJNOG POREMEĆAJA KUKA Primjena ultrazvuka u dijagnostici i praćenju liječenja razvojnog poremećaja kuka počinje krajem sedamdesetih godina radovima Grafa u Austriji te Harckea u SAD-a.

ŽENE I MUŠKARCI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Anketa je provedena uz finansijsku i tehni*ku podršku Ureda britanske vlade za me*unarodni razvoj (the Department for International Development of the British Government - DFID) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (United Nations Development Program - UNDP). _____ 10 Žene i ...