Sputtr.com | Alternative Search Engine

Reagencie

Monoclonal Antibody to CD4, PE conjugated (CD4 PE)

Reagencie CD4 PE je In vitro diagnostický zdravotnický prostředek, který je určený pro identifikaci a počítání CD4 pozitivních lymfocytů v lidské periferní krvi pomocí průtokové

Monoclonal Antibody to CD14, PEconjugated

Reagencie obsahuje azid sodný (NaN 3 ), který je v čistém stavu vysoce toxický, avšak koncentrace, která je v této reagencii (15 mM), není již považována za nebezpečnou.

(Microsoft Word - Stanoven\355 plasm. protein\371 a ...

2.6.3 Reagencie pro stanovení anti-streptolysinu O (ASL) obj. číslo název produktu balení počet testů OWHP09 RapiTex ASL 2 ml 50 OWHP21 RapiTex ASL 6 ml 150 OUBA31 RapiTex ASL Combipack 50 Kit 50 OUBA43 RapiTex ASL Combipack 150 Kit 150 2.6.4 Zvláštní reagencie pro revmatoidní ...

Katalog Produktů - Kat. č Název Balení

Integra/cobas-c Systémové reagencie. Integra/cobas-c Enzymy ( 111103 ) Kat. č Název Balení

Streck Cell Preservative - Authorized Representative in the ...

REAGENCIE Konzervant buněk Streck je roztok pro konzervaci buněk v tekutém médiu. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Pro diagnostiku in vitro. Byly provedeny studie ukazující, že za určitých podmínek reagencie Cyto-Chex

REF

Dodávanýmateriál Reagenciejsouuv edenyvčásti "Reagencie-pracovníroztoky". •2 x6štítkůna nádobky Potřebnýmateriál (alenedodávanýsesoupravou) • REF 05042666191, PreciControl ThyroAB, pro 2 x 2 mLkaždého zPreciControlThyroAB 1 a 2 • REF 11776576322, CalSet Vials, 2 x 56 ...

Neisseria Gonorrhoeae

Objemy selektivní reagencie a separační reagencie vypočítejte následujícím způsobem: Objem selektivní reagencie (ml) = počet testů + 2 testy navíc (za pou ití pipetoru Eppendorf) = počet testů + 10 testů navíc (za pou ití pipetoru v horní části lahve) Objem separační reagencie (ml ...

GEN-PROBE APTIMA HPV Assay Package Insert

Systém TIGRIS DTS 105118 Souprava kapalin pro test APTIMA 302382 (Promývací roztok APTIMA, pufr APTIMA pro deaktivační kapalinu a olejová reagencie APTIMA) Souprava APTIMA Auto Detect 301048 Souprava konzervantů kapalin pro systém 302380 Špičky, 1 000 µL, vodivé, detekující kapalinu 10612513 ...

recom Blot CMV IgM

Reagencie pot řebné k ur čení avidity protilátek k dispozici na vyžádání. 1. Obecné aspekty Recom Blot CMV je kvalitativní in vitro test ur čený k detekci a bezpe čné identifikaci IgG a IgM protilátek

GLOSSARY OF HARMONIZED SYMBOLS UA-Cellular for IQ

REAGENCIE Roztok UA-Cellular pro analyzátory IQ obsahuje následující složky: stabilizované lidské erytrocyty a leukocyty a další inertní částice v konzervačním médiu.