Sputtr.com | Alternative Search Engine

Redakciji

Project: Graph theory and mathematical programming with ...

... Autobiografske beleške i drugi tekstovi povodom četiri decenije naučno-istra ivačkog rada u matematici u redakciji V.Kovačević-Vujčić, Akademska misao, Beograd, 2006. 7.

Sarajevo, maj-august 2008.

... i odgovorni urednik: Mustafa Imamović Zamjenik glavnog i odgovornog urednika: Marina Katnić-Bakaršić Izvršni urednik u redakciji: Senadin Lavi ...

časopis za društvena pitanja

... Glavni i odgovorni urednik: Mirko Pejanović Zamjenik glavnog i odgovornog urednika Mustafa Imamović Izvršni urednik u redakciji: Senadin Lavi ...

fra Drago Vujević, misionar u JAR-u

... s Hrvatskom u srcu, mi u redakciji želimo sretan Uskrs pun vječnoga svjetla, ljubavi i mira. Urednik UVODNIK / EDITOR'S FOREWORD. 3 matica travanj/april 2006.

Radio D - Teil 1

Tekst nastavka Voditeljica Dobrodošli u jedanaesti nastavak radijskog tecaja Radio D. U redakciji je vec završilo emitiranje programa, ali Compu, ...

Kako napisati priopcenje za javnost

... s javnoö ć u * Obavijest za medije * Obavijest za medije * Poziv za praćenje * Poziv za praćenje dogañaja dogañaja * Pismo redakciji /čitatelji, * Pismo redakciji /čitatelji, novinari, ...

ČASOPIS „STRANI PRAVNI ŽIVOT" UPUTSTVO ZA AUTORE

Ispravljene rukopise, autori treba da vrate redakciji u roku od sedam dana od dana prijema zahteva za ispravku rada. Dostavljanjem rukopisa za objavljivanje u Stranom pravnom životu, ...

A) OPĆI PODACI O PODUZEĆU

... Grad Trogir Izračna snaga: 100W Frekvencije: 90,6 Telefon u studiju: 021 798 571 Telefon u redakciji: 021 798 577 Vrijeme emitiranja: 24h Datum prvog emitir: ...

Knjige { Books

povodom sedamdesetog rodjendana u redakciji V.Kova cevi c-Vuj ci c, Akadem ska misao, Beograd, 2011. 71. Cvetkovi c D., Kombinatorna teorija matrica sa primenama u elektro

ILIJADA

Ilijada je za njih prosto skup narodnih pesama podvrgnut redakciji, ili je nastala, raznim dodacima i umecima, iz jedne kratke Prailijade, i tome sliĉno.