Sputtr.com | Alternative Search Engine

Referencama

CV Prof. dr Veljko Spasic

BIOGRAFIJA (skraćeni oblik) Prof. dr Veljko Spasić, naučni savetnik CURRICULUM VITAE (Abreviated Form) Prof. Dr Veljko Spasić, Research Counselor Rođen u Beogradu.

Siemens Industry Industry Automation / Drive Technologies ...

segmentima, dobro pozicioniran sa brojnim referencama energiju i medicinu. Visoki tehni čki “know-how” • Raspoloživost CEE regiona za tehnič

Iskustva u pripremi projektnog prijedloga ERC Starting Grant 2009

Section 1b: Extended Synopsis of the project proposal (max 5 pages) Section 2 (Part B2) : The Project proposal (max 15 pages + Ethical Issues)  Područje i opis planiranih istraživanja (sa glavnim referencama)  misija projekta  swot analiza (strengths, weaknesses, opportunities, threats) ...

ANALIZA ČVRSTOĆE MEHANIČKIH SPOJEVA VIJCIMA KOMPOZITNIH ...

Detaljni opis MKE kontaktnog problema mo e se naći u referencama /2, 21, 23/. METODA KARAKTERISTIČNE DU INE Kada je laminatna konstrukcija opterećena preko podešenog vijka, sl. 1, obe strane oko otvora za vijak su izlo ene visokom naponu zatezanja zbog koncentracije napona.

Numerièki proraèun temperaturnih polja i napona u zidnim ...

Koeficijenti a i izvor b definisani su u referencama [8] i [9] . Kori{ten je princip tzv. "odvojenog" rje{avanja linearizovanog sistema jedna~ina.

PRIMJENA CFD-a NA RA^UNARIMA VISOKIH PERFORMANSI U RJE[AVANJU ...

Detalji o svim karakteristikama LESOCC-a su dati u referencama Breuer i Rodi [ 7 ] , [ 8 ] i Breuer [ 9 ] . where Ω is the volume of CV, Γ φ is a diffusion coefficient and Q φ is a source term.

Popis stručnih djelatnika s referencama

- referentna lista inŽenjera - 1 g r a ð e nj e, p r o j e k t i r a nj e i n a d z o r z a g r e b u l i c a g r a d a v u k o v a r 4 3 a

pro fil tvrtke

Djelatnost projektiranja sa svim svojim potencijalima i referencama izdvojena je 2007. godine iz Dalekovoda d.d. u zasebnu tvrtku, Dalekovod-Projekt d.o.o., koja postaje neovisan pravni subjekt, registriran za obav-ljanje djelatnosti projektiranja, nadzora, konzaltinga i inženjeringa.

EBSCO

... po kojima će pretraživanje biti izvršeno: predmetno pretraživanje (Keyword i Subject Terms) , po časopisu/publikaciji (Publication) , pretraživanje po razli - čitim indeksima (Indexes) kao što su autor, vrsta rada, naziv časopisa i dr., pretraživanje po literaturnim navo - dima/referencama ...

Bogata i raznovrsna građevinska aktivnost

Direktor „Alpine" d.o.o. u Beogradu, Nevenka Sinđić, za Magazin „Preduzeće" ka e: „Alpine danas ima status koncerna koji se sastoji iz tri velike građevinske kompanije, sa iskustvom i referencama starim preko stotinu godina.