Sputtr.com | Alternative Search Engine

Regionalnej

POLAND Directions in Regional Policy

Report No. 30466-PL POLAND Directions in Regional Policy June 24, 2004 Poverty Reduction and Economic Management Unit Europe and Central Asia Region Document of the World Bank November 8, 2004

Information communicated by Member States regarding State aid ...

Piłsudskiego 8 PL-90-051 Łódź LESSER POLANDROP Managing Authority: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Tel.: (48-12) 2990700 Fax: (48-12) 2990726 Departament Funduszy Europejskich Tel.: (48-12) 2990740 Fax: (48-12) 2990741 ul.

DIPLOMOVÁ PRÁCA

2.3 Štrukturálne fondy ako nástroj regionálnej politiky EÚ Štrukturálne fondy a Kohézny fond sú nástrojmi štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

SPIS TREŚCI 1. Maria Manuela Santos NATÁRIO, Ascensão Maria Martins BRAGA, António Joaquim Pires LOURENÇO - Systemy innowacji w perspektywie regionalnej.

ZAMERANIE KONFERENCIE

... Aula B 003-8 Venue: Faculty of Civil Engineering, STU Bratislava - Room: B 003-8 Doprava reagujúca na dopyt v západnej Európe a Maďarsku Demand Responsive Transport in Western Europe and in Hungary Balázs HORVÁTH, Széchenyi István University, Győr (Maďarsko/ Hungary ) DRT- súčasť regionálnej ...

ANALÝZY - ARGUMENTY - NÁZORY

2) K chápaniu regionálnej konkurencieschopnosti pozri napr. Ručinská (2008). Dôle itý teoretický a metodologický základ pre problematiku regionálnej konkurencieschopnosti zhrňuje napr. štúdia Tvrdoň- Šuranová (2007).

PANet 2010 Protected Area Networks

Súčasne je evidentná rejuvenilizácia regionálnej geografie, resp. regionálnej vedy v jej idiografickom chápaní. S vyššie uvedeným súvisí i snaha o synergický výskum a chápanie problémov regionálneho rozvoja a ochrany priestorových štruktúr v polohe globálnych aspektov na jednej ...

Neurological complications of central neuraxial blockade

Decyzja o wykonaniu znieczulenia miejscowego powinna być podjęta dla każdego pacjenta indywidualnie rozważając techniki alternatywne, korzyści anestezji regionalnej i ryzyko infekcji ośrodkowego układu nerwowego (np. u pacjentów septycznych czy z obniżoną odpornością) a także ryzyko ...