Sputtr.com | Alternative Search Engine

Registrovano

BLUEWATERS YU Konsalting i menadžment poslovi d.o.o. ERSTE ...

BLUEWATERS YU Konsalting i menadžment poslovi d.o.o. ERSTE Bank a.d. Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, Srbija Broj tekućeg računa: 340 -34510-93 Registrovano u Agenciji za privredne registre Tel: +381 21 480 4600 Broj registracije: BD 9537 Fax: +381 21 480 4623 Matični ...

Bartonela hensel ( Bartonella henselae ) kao uzročnik ...

Potpuno povlačenja edema u makuli registrovano je četiri nedelje nakon primene terapije. Zaključak. Bolest ogrebotine mačke se mo e prepoznati po karakterističnim opštim simptomima i na ovo obo-ljenje treba pomisliti kod osoba sa oftalmoskopskom slikom neu-roretinitisa.

Kolor dopler prikaz i merenja intraovarijumske i ...

Prilikom početnog pre-gleda (dan 2-4 spontanog ciklusa), merene su dimenzije ute-rusa i jajnika, registrovan broj antralnih folikula na jajnicima, merena debljina endometrijuma u dva sloja i registrovano eventualno postojanje drugih promena na uterusu, jajnicima i jajovodima (miomi, ciste ili ...

UNDER THE BANNER OF NATURE CONSERVATION

2007 je v ČR registrováno 1.318 ekologických farem a 253 výrob ců biopotravin. Za razantním zvýšením zájmu o ekologické zemědělství stojí zejména zvýhodněná bonifikace ekozemědělců a výrobců biopotravin v novém Progra-mu rozvoje venkova (PRV, 2007 - 2013).

Na osnovu člana 28.. Zakona o deviznom poslovanju (»Sl ...

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana Klijent se izričito obavezuje da dostavi izvod iz registra u kome je Klijent upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sediše ili, ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar - drugi validni dokument o osnivanju, u skladu s propisima zemlje ...

H.E. Catherine Ashton , Vice -

... centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Chair: David Král Executive Director: Jeff Lovit t PASOS is a not - for - profit association registered in the Czech Republic Sdru ž ení pro podporu otev ř ené spole č nosti – PASOS, registrováno ...

Pobjeda 2007. konacan

Od 29.12.2005. godine, "Pobjeda" posluje kao Novinsko, izdava*ko i grafi*ko akcionarsko druötvo i kao takvo je registrovano 10.01.2005. godine u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod brojem 4-0215577/001 i nastavak registracije izvröen 09.01.2008. godine pod brojem 4-0215577/007.

O REGISTROVANJU VOZILA

(Meñunarodna oznaka Bosne i Hercegovine) (1) Oznaka - naljepnica Bosne i Hercegovine koju vozilo registrovano u Bosni i Hercegovini mora imati prilikom napuötanja teritorije Bosne i Hercegovine, istaknutu na zadnjoj strani vozila je bijele boje, elipsastog je oblika.

NJP "POBJEDA", PODGORICA

Od 29.12.2005. godine, "Pobjeda" posluje kao Novinsko, izdava čko i grafičko akcionarsko druötvo i kao takvo je registrovano 10.01.2006. godine u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod brojem 4-0215577/001 i nastavak registracije izvröen 09.01.2007. godine pod brojem 4-0215577/003.

PREČIŠĆENI TEKST STATUTA

Article 10 Društvo u poslovnim pismima i drugim poslovnim dokumentima navodi: (i) naziv pod kojim je Društvo registrovano u CRPS-a; (ii) broj pod kojim je Društvo zavedeno u CRPS-a; (iii) oznaku da je Društvo akcionarsko društvo; (iv) naziv Društva: (v) sjedište Društva; (vi) napomenu da je ...