Sputtr.com | Alternative Search Engine

Registru

Odluka o osnivanju ISME, zbirna

Institut se registruje u Centralnom registru Privrednog suda. II NAZIV I SJEDIŠTE Član 3 Puni naziv Instituta je: Institut za standardizaciju Crne Gore.

The list of participants to the ITU Cross Regional Seminar ...

Ion Nichita Republic of Moldova, Ministry of Information Technology and Communications nichita.ion@registru.md 33. Iurie DubcoveŃchi Republic of Moldova, ...

UGOVOR O POSREDOVANJU U TRGOVINI HARTIJAMA OD VREDNOSTI

Banka se obavezuje da za potrebe Klijenta obavlja sledeće poslove:-izvröi proveru vlasniötva u Centralnom registru hartija od vrednosti; ...

Romania Taxnews

Maimult, organulfiscal competent varadia dinoficiudin registru:./persoaneleimpozabile si persoanelejuridice neimpozabile care figureazainlistacontribuabililor declaratiinactivi; ...

Telecommunication Development Sector

... morari.anatolie@registru.md; mtic@mtic.gov.md C Mr Vladimir MOLOZHEN, Director General, State Centre for Information Resources "Registru", ...

REGISTER OF ANNUAL FINANCIAL REPORTS 14. REGISTAR GODIŠNJIH ...

godišnjih financijskih izvještaja na temelju Zakona o Registru godišnjih financijskih izvještaja (NN, br. 47/03.) i obrađeni u informacijskom sustavu

HRVATSKI REGISTAR CIVILNIH ZRAKOPLOVA

HRVATSKI REGISTAR CIVILNIH ZRAKOPLOVA Stranica 21 od 21 REG. OZNAKA REDNI BROJ U REGISTRU PROIZVOĐAČ PROIZVOĐAČEVA OZNAKA ZRAKOPLOVA SERIJSKI BROJ STATUS VLASNIK ADRESA XPC 303 Utva Pančevo Aero 3 40154 NEAKTIVANAeroklub "Zagreb" Jurišićeva 5/1, 10 000 Zagreb XZZ 467 S.N.A ...

ZAKON

1 ZAKON OKLASIFIKACIJI DELATNOSTI I O REGISTRU JEDINICA RAZVRSTAVANJA ("Sl. list SRJ", br. 31/96, 34/96-ispr., 12/98, 59/98 i 74/99) +lan 1 Ovim zakonom se utvr*uje Klasifikacija delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija) kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje u delatnosti i ...

Zakon o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih ...

ZAKON . O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI I REGISTRU POSLOVNIH . SUBJEKATA PO DJELATNOSTIMA U REPUBLICI SRPSKOJ . I OSNOVNE ODREDBE . Član 1. (1) Ovim zakonom ureĎuju se pojam, sadržaj i primjena klasifikacije djelatnosti,